Polska na 26 Światowym Kongresie Drogowym

W Abu Zabi w dniach 6-10 października 2019 obradował 26 Światowy Kongres Drogowy (World Road Congress WRC) . W kongresie wzięło udział kilkunastu przedstawicieli polskich instytucji .

Wydarzenie odbywające się w centrum kongresowym ADNEC w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zgromadziło około 4 tysiące delegatów ze 120 państw. Z Polski przyjechali przedstawiciele Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC: prezes zarządu p.Zbigniew Kotlarek, członek zarządu p.Waldemar Królikowski, przewodniczący Rady Programowej prof. Janusz Bohatkiewicz i sekretarz Komitetu p.Tomasz Orłowski. Polski Kongres Drogowy jest członkiem Klastra LTPP. Ponadto w Kongresie uczestniczyło kilku przedstawicieli GDDKiA, autorzy zakwalifikowanych referatów: prof. Adam Zofka z IBDiM, p.Adam Ramza z firmy Comarch i p.Jan Zieliński z Heller Consult oraz przedstawiciele firm branżowych.

Oprócz sesji plenarnych i paneli tematycznych, częścią Kongresu była wystawa w przylegającym centrum ekspozycyjnym, na której zaprezentowało się 150 wystawców, w tym 19 pawilonów i stoisk narodowych. Największe należały do gospodarzy i innych dużych krajów. Wśród tych 19 krajowych znalazło się stoisko Polski, przygotowane staraniem Polskiego Kongresu Drogowego. Był to pierwszy projekt zrealizowany przez PKD w ramach przynależności do Klastra Logistyczno-Transportowego „Północ-Południe”. Na stoisku promowały się też firmy z branży drogowej: Orlen Asfalt, Comarch, ViaCon, Inora. Wsparcia udzieliła ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.Przebojem wystawy były luminescencyjne sztuczne kruszywa, pozwalające na budowę świecących po zmroku nawierzchni.

Przedstawiciele Polski występowali również na centralnej scenie wystawy uczestnicząc w debatach panelowych i prezentacjach. Szymon Piechowiak z GDDKiA przedstawił prezentację oraz film na temat 200-lecia Centralnej Administracji Drogowej. W imieniu międzynarodowej firmy ViaCon jej prezes Leszek Janusz przedstawił możliwości budowy mostów z elementów wykonanych z blach falistych.

W otwarciu Kongresu uczestniczył ambasador Polski w Zjednoczonych Emiratach Arabskich p.Robert Rostek. Ambasador odwiedził polskie stoisko na wystawie, a także przyjął członków polskiej grupy w ambasadzie polskiej w Abu Zabi. Tematem rozmowy były m.in. warunki prowadzenia wymiany gospodarczej z krajami z Półwyspu Arabskiego i przygotowania do wystawy EXPO 2020, która za rok rozpocznie się w Dubaju. Polska będzie tam obecna z pawilonem narodowym usytuowanym w części ekspozycji poświęconej mobilności.

Projekt realizowany z funduszy unijnych w ramach POIR 2014-2020,Poddziałanie 2.3.3,Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Fot.PKD

Misja biznesowa Klastra LTPP do Miami,USA

Klaster LTPP we współpracy z Klastrem Centralny Okręg Przemysłowy zorganizował w dniach 5-13 października 2019 Misję biznesową do Miami połączoną z udziałem w targach FITCE -Florida International Trade & Cultural Expo 2019.

Misja odbyła się na zaproszenie władz Broward County oraz organizacji biznesowych Florydy, Enterprise Florida oraz Florida Chamber of Commerce.Oprócz udziału w FITCE, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z lokalnym rynkiem, propozycjami inwestycyjnymi i kooperacyjnymi, wymiany doświadczeń i nawiązania roboczych kontaktów z partnerami amerykańskimi,przedstawicielami samorządów oraz amerykańskich i polonijnych organizacji biznesowych.

W misji, w ramach projektu „UWE – Usługi wsparcia eksportu dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra LTPP” realizowanego przez Klaster LTPP z programu POIR Poddziałanie 2.3.3, uczestniczyli członkowie Klastra LTPP: Unilogistcs Sp  zo.o, Promet Sp z o.o, Klaster COP, Pasja Win, PPH Malpol i C&K Kancelaria Doradztwa.

Podczas misji odbyły się liczne spotkania biznesowe z polskimi firmami działającymi na Florydzie oraz  spotkania B2B uczestników misji z wybranymi firmami, wizyta w Forcie Laurdeldale i Jacksonville. Grupa klastrowa zorganizowała na targach FITCE konferencję nt Trójmorza. Możliwości współpracy z Polską omówił p. Paweł Gębski – Radca Ekonomiczny Ambasady RP w Waszyngtonie, a Inicjatywę Trójmorza zaprezentował ekspert Atlantic Council p. Ian Brzezinski.

Grupa nawiązała ciekawe kontakty handlowe, logistyczne oraz biznesowe, które pomogą w zdobywaniu nowych rynków. Misja zapoczątkowała także działalność Polish-Floridian Business Group, która będzie kontynuowana w kolejnych latach

Projekt realizowany z funduszy unijnych w ramach POIR 2014-2020,Poddziałanie 2.3.3,.Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Fot. C&K, Klaster COP


Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.