10 postulatów Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rada Przedsiębiorców działająca przy Rzeczniku MŚiP  sformułowała listę postulatów systemowych zmian w obszarze prawa gospodarczego i otoczenia biznesu, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim przedsiębiorcom w Polsce.

Celem inicjatywy jest, aby proponowane postulaty pozytywnie oddziaływały na otoczenie prawne i ekonomiczne biznesu, a jednocześnie mogły stać się wspólnym głosem całego środowiska przedsiębiorców w Polsce. Istotne jest także, aby w miarę możliwości, nie generowały zbyt wysokich kosztów dla budżetu.

Po licznych konsultacjach w drodze powszechnego konsensusu wyłoniono 10  postulatów obejmujących oczekiwania  dużych  i małych firm.

Dziesiatka_Rzecznika_15_lipca_2020_r. (1)

Rada Przedsiębiorców zrzesza aktualnie 228 organizacji, jedną z nich jest Klaster LTPP reprezentowany przez koordynatora Klastra ZNIK Sp. z o.o. W dniu 24 lipca br Klaster poparł 10 postulatów Rzecznika MiŚP podpisując deklarację poparcia skierowaną do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.