XII Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi

W dniach 16-17 września 2019 w łódzkim Vienna House Andel’s odbyło się XII Europejskie Forum Gospodarcze.
Podobnie jak w minionych latach spotkali się tu reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, aby poszukiwać nowych obszarów rozwoju oraz reprezentanci czołowych firm międzynarodowych. Klaster LTPP otrzymał zaproszenie do udziału w Forum z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego p. Grzegorza Schreibera. Forum jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi.
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji polskich i zagranicznych ekspertów, wziąć udział w branżowych panelach tematycznych i nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Marek Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP był jednym z prelegentów panelu „Rozwój korytarzy transportu i punktów intermodalnych”, moderowanym przez prof.Macieja Urbaniaka z Uniwersytetu Łódzkiego. W panelu uczestniczyli p. Czesław Warsewicz Prezes PKP Cargo, p. Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, p. Łukasz Michałowski – Menedżer ds. Rozwoju Dystrybucji Międzynarodowej, Raben Logistic Polska oraz p. Mikołaj Ruta – Dyrektor Działu R&D, WDX S.A. Gościem specjalnym panelu był p. Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury.

Wszyscy uczestnicy Forum zostali też zaproszeni udziału w Gali Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” z udziałem Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego. Nagrody w pięciu kategoriach otrzymali regionalni biznesmeni:

  1. Świadomi w biznesie- Nagroda Publiczności – DE LA FOTTA

2. Eksportowy Produkt Roku – NEONICA POLSKA SP. Z O.O. -PROFESJONALNE TAŚMY LEDOWE

3. Łódzkie – Edukacja dla Biznesu – Delia Cosmetics Sp. z o.o

4. Łódzkie- projekt przyszłości – Kodegenix Sp. z o.o

5. Biznes na PLUS” Najlepsza Firma Roku – Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna

Certyfikat Krajowego Klastra Kluczowego dla Klastra LTPP

Klaster LTPP otrzymał ponownie status Krajowego Klastra Kluczowego na kolejne lata.W dniu 10 września 2019 w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów KKK.

W imieniu Klastra LTPP certyfikat z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii p.Marcina Ociepy odebrali Przewodniczący Klastra – p.Marek Świeczkowski i Wiceprzewodniczący Klastra – p.Jerzy Uziębło.

Status Krajowego Klastra Kluczowego otrzymało 11 klastrów z całej Polski. Obecnie w całym kraju działa łącznie 15 Klastrów Kluczowych. Wydarzenie miało miejsce podczas Międzynarodowego Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej w Warszawie.

„Polityka klastrowa jest jedną z odpowiedzi na obecne wyzwania. Proces ten jest jednak bardzo żmudny i trudny. Klastrom dedykujemy specjalne środki dla wsparcia firm, które są zaangażowane w działalność tych klastrów” – powiedziała Minister Przedsiębiorczości i Technologii p. Jadwiga Emilewicz podczas przemówienia otwierającego Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej.

Konferencji towarzyszył V Kongres Klastrów Polskich. Oba wydarzenia zgromadziły ponad 1000 uczestników z całej Europy i USA.Podczas szczytu podpisano sojusz europejskich krajowych organizacji klastrowych – European Cluster Allianse (ECA). Wśród sygnatariuszy porozumienia ECA są organizacje z Bułgarii (Bulgarian Cluster Association), Francji (ALPHA RLH Cluster), Węgier (IKOSZ Hungarian National Alliance of Innovative Cluster), Łotwy (Latvia Food Competence Center), Litwy (Lithuanian Food Exporters Association), Polski (Związek Pracodawców Klastry Polskie), Rumunii (CLUSTERO), i Hiszpanii (Federacion Nacional de Agrupaciones Empresariales).