V Kongres Klastrów Polskich, Warszawa

W dniach 9-10 września 2019 w Warszawie odbędzie się V Kongres Klastrów Polskich.Tegoroczny Kongres będzie wydarzeniem towarzyszącym konferencji Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.Współorganizatorem honorowym wydarzenia jest Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Hasło przewodnie Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy”, ma dać impuls do debaty o współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich,krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Zapraszamy serdecznie zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi obu wydarzeń i wzięcia udziału w Kongresie (https://5kongres.klastrypolskie.pl/) oraz Szczycie Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej (http://regiosummit.pl/)..

Z uwagi na to, że V Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem
towarzyszącym konferencji Szczyt Dyplomacji Samorządowej i
Ekonomicznej 2019 (Regional and Economic DiplomacySummit 2019), organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzona jest jedna rejestracja na oba wydarzenia.

Rejestracja jest możliwa poprzez stronę: http://regiosummit.pl/
Uczestnictwo jest bezpłatne.

VII Polski Kongres Przedsiębiorczości, 24-25.10 2019 w Olsztynie

W dniach 24-25 października w olsztyńskim Centrum Kongresowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się VII Polski Kongres Przedsiębiorczości.

Wydarzenie zgromadzi ponad 1200 przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju. Najważniejszym celem kongresu jest stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń dla polskich przedsiębiorców, naukowców oraz samorządowców. Klaster LTPP otrzymał zaproszenie do współtworzenia konferencji Nauka dla biznesu czy biznes dla nauki? , a nasi eksperci do udziału w panelach dyskusyjnych.

Polski Kongres Przedsiębiorczości porusza najbardziej aktualne tematy związane z polską gospodarką. W tym roku szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwość wykorzystania funduszy unijnych w ramach perspektywy 2014 – 2020 oraz spotkania z potencjalnymi inwestorami.

Relacja z poprzedniej edycji wydarzenia na https://www.youtube.com/watch?v=jOcsjf-Ubn4. Więcej informacji na www.polskikongres.pl,