XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego na Uniwersytecie Gdańskim

Na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się dwunasta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego pn „Prawo nowych technologii w gospodarce morskiej”,zorganizowana jest przez Katedrę Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Badań nad Gospodarką Morską Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Program tegorocznego wydarzenia podzielony został na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich był poświęcony cyfryzacji w administracji morskiej.Prezentację przedstawił Paweł Krężel, dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury.Drugi blok odnosił się do szczegółowych rozwiązań cyfrowych wpływających na tworzenie zrównoważonego przemysłu żeglugowego. Trzeci dotyczył portów. Prelegenci skupiali się na rozwiązaniach, które w założeniu mają prowadzić do bardziej ekologicznych operacji portowych i większej automatyzacji procesów. Wokół spraw portowych toczyła się ciekawa dyskusja.

Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się m.in. dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz,Andrzej Zelek, prezes spółki Polski PCS, wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, ale także spore grono studentów, miłośników morza i reprezentujący Klaster LTPP kpt.ż.w. Jerzy Uziębło.

fot.Gospodarkamorska.pl