Zgromadzenie Członków Klastra

Decyzje dotyczące przyszłych działań Klastra podejmowane są przez następujące demokratycznie wybrane organy Klastra:

Zgromadzenie Członków  Klastra

Działalność

2012

W dniu 16 lipca 2012,  na mocy Porozumienia Klastra ,  Zgromadzenie członków powołało Radę Klastra – Uchwała nr 1 /2012 Zgromadzenia członków, która następnie ukonstytuowała się – Uchwała nr 1/2012 Rady Klastra.

2013

W dniu 19 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się I Walne Zebranie Członków Klastra pod hasłem: „PROMOCJA KOOPERACJI KLUCZEM DO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”.

W zebraniu wzięli udział członkowie i partnerzy Klastra,  a także zaproszeni goście. Gospodarzem spotkania był  Marszałek  Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, a gościem  honorowym. Prof. Witold Andruszkiewicz.

W trakcie spotkania prof. Witold Andruszkiewicz otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego Klastra Logistyczno Transportowego „Północ-Południe”

Prof. W. Andruszkiewicz podziękował za wyróżnienie i wygłosił prelekcję pt.   „Międzynarodowa turystyka morska dominantą rozwoju portów i przystani morskich”.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.