I Kongres Klastrów Wyszehradzkich w Gliwicach

I Kongres Klastrów Wyszehradzkich to spotkanie organizacji klastrowych Grupy V4, które odbyło się w dniach 25-26 września 2018 w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Organizatorzy, Związek Pracodawców Klastry Polskie wraz z Partnerami z krajów V4, zaprosili do dyskusji o współpracy, wymianie doświadczeń, rozwiązywaniu problemów i budowaniu sieci osób zaangażowanych w działalność klastrową, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych  i wspierających, przedsiębiorców, naukowców, organizacji klastrowych z Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Gruzji oraz Krajowych Klastrów Kluczowych. Klaster LTPP reprezentował Przewodniczący Rady Klastra  Marek Świeczkowski

Wśród gości i prelegentów znaleźli się m.in Wiceminister Inwestycji i Rozwoju  Andrzej Soboń, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Ślaskiej, Lucia Seel Manager European Cluster Collaboration Platform (ECCP), Pavla Bruskova President National Cluster Assocition z Czech, Monika Gortva-Konya Dyrektor Software Innovation Pole Cluster z Węgier, Karol Zarajczyk Prezes Ursus S.A, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski z NCBiR, Bogdan Traczyk Prezes GARiP.

Dyskusje panelowe toczyły się wokół najważniejszych dla klastrów tematów takich jak: innowacje w klastrach, krajowe klastry kluczowe i inteligentne specjalizacje, nowe technologie w medycynie, przemyśle lotniczym, elektromobilności i motoryzacji, finansowanie klastrów w UE i V4 oraz współpraca międzynarodowa. Ważnym elementem rozmów była też przyszłość i rozwój organizacji klastrowych w Polsce i krajach V4 w oparciu o fundusze krajowe i europejskie.

Relacja z kongresu na https://klastrypolskie.pl/news/za-nami-1st-visegrad-clusters-congress-,262.htm  oraz  https://klastrypolskie.pl/galeria/1st-visegrad-clusters-congress-25-26-09-2018-gliwice,28.htm

PROGRAM POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH

PROGRAM POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH

Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe w Gdańsku

PROGRAM POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW  ZAGRANICZNYCH

Klaster LTPP, ze statusem Krajowego Klastra Kluczowego nadanym przez Ministerstwo Rozwoju RP od roku 2012 aktywnie włącza się w procesy rozwoju gospodarczego Polski.

Obecnie największym wyzwaniem jest zapewnienie dla Firm odpowiedniej kadry pracowniczej.

Wobec braków odpowiednich pracowników na rynku pojawiają się szanse na pozyskanie cennego personelu z krajów takich jak Białoruś, Ukraina oraz Mołdawia.

Klaster LTPP , wspólnie z partnerami zagranicznymi, Agencjami Pośrednictwa Pracy dysponuje możliwością pozyskania dla uczestników programu odpowiednich, wykwalifikowanych  pracowników a także przeprowadza zaawansowane szkolenia dla działów kadr oraz szkolenia językowe.

Program Rozwoju skierowany jest szczególnie do branży produkcyjnej, logistycznej i transportowej, sektora stoczniowego, polskich eksporterów a także bursztynników, przemysłu maszynowego, chemicznego, biur konstrukcyjnych, kosmetyków oraz technologii związanych z ochroną środowiska.

W ramach programu Klaster oferuje następujące usługi:

  1. Pozyskanie pracowników zagranicznych według zapotrzebowania firm
  2. Zorganizowanie szkoleń specjalistycznych dla działów kadr dotyczących zasad zatrudniania pracowników z zagranicy
  3. Organizacja szkoleń językowych dla pracowników zagranicznych

Korzyści z udziału w Programie:

  • obniżenie kosztów pracy  dla pracodawców
  • zapewnienie płynności zatrudnieniowej w firmach
  • wykorzystanie programów Unii Europejskiej dla wsparcia biznesu
  • kontakty bezpośrednie z władzami szczebla rządowego i samorządowego, w tym z Powiatowymi Urzędami Pracy, Strażą Graniczną, Urzędami Gmin

Udział w Programie jest bezpłatny.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na podany adres mailowy pracownicy@klasterlogtrans.pl

Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe
80-172 Gdańsk
ul. Trzy Lipy  3

pracownicy@klasterlogtrans.pl
tel  517 297 697