II Forum Wizja Rozwoju

W dniach 24-25 czerwca 2019 w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się II edycja Forum Wizja Rozwoju.W ramach dwudniowego wydarzenia organizatorzy zaplanowali 100 debat upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości z udziałem  pięciuset ekspertów.

Wydarzenie objął honorowym patronatem Premier Mateusz Morawiecki, który wygłosił przemówienie w czasie Forum oraz na odbywających się równolegle obchodach 35-lecia Solidarności Walczącej.

Energetyka, Bezpieczeństwo Kraju – Rozwój Gospodarczy, Technologie Przyszłości, Finanse w Gospodarce, CSR, Badania i Rozwój, Inwestycje, Programy Społeczne, Zdrowie, Ekomobilność, Transport, Prawo w Gospodarce, Forum Partnerów oraz Gospodarka Morska, to tylko niektóre bloki tematyczne.W ramach tego ostatniego odbyły się prelekcje na tematy: okrętownictwa w Polsce, transportu morskiego, strategii dla portów, kierunku rozwoju przemysłu stoczniowego oraz wizji rozwoju portów morskich jako ekologicznych i inteligentnych portów przyszłości.

W panelu „Korzyści płynące ze stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu” wziął udział p. Marek Świeczkowski -Przewodniczący Klastra LTPP, a  w panelu „Obszary i kierunki międzynarodowej współpracy gospodarczej w regionie Morza Bałtyckiego”,  moderowanym przez dr Jakuba Głowacza, uczestniczyli eksperci Klastra LTPP: kpt. Jerzy Uziębło- Wiceprzewodniczący Klastra LTPP, dr inż. Marcin Forkiewicz z Politechniki Gdańskiej, p. Leszek Wolski z Instytutu Elektrotechniki,p. Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, Prezes ZREMB i  kpt. Andrzej Durajski. Ponadto w panelu „Polska zagłębiem projektowym okrętownictwa” uczestniczył p. Tomasz Świątkowski, Wiceprezes StoGda Ship Design&Engineering. Klaster LTPP był też partnerem instytucjonalnym wydarzenia.

We wszystkich wystąpieniach programowych podkreślano konieczność współpracy i poszukiwania wizji wspólnych projektów gospodarczych pomiędzy środowiskami naukowymi i przedsiębiorcami. Podczas dyskusji panelowych oraz debat w ramach bloków tematycznych poruszano tematy ważne dla całego kraju ale też dla naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju portów.

EU- Canada Cluster Matchmaking w Toronto

W dniach 5-7 czerwca 2019 w Toronto w Kanadzie odbyło się spotkanie klastrów europejskich i kanadyjskich EU- Canada Cluster Matchmaking Event.

 

Spotkanie zorganizowane przez European Cluster Collaboration Platform(ECCP) przy wsparciu Komisji Europejskiej  było  kontynuacją działań podjętych na  targach w Hanowerze w kwietniu br , na których zainicjowano współpracę między klastrami europejskimi i kanadyjskimi. Do Toronto przyjechali przedstawiciele  klastrów z Francji, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, a także Czech, Węgier,Rumunii, Bułgarii, Serbii, Litwy, Ukrainy , Finlandii, Danii, Szwecji i Polski. Klaster LTPP reprezentował p. Marcin Wozbonowicz – kierownik naszego Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych.

Najważniejszym punktem spotkania było wprowadzenie klastrów do priorytetów polityki  międzynarodowej Europy i Kanady. Europejską politykę klastrową wspierającą współpracę UE-Kanada  przedstawiła p.Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. Kanadyjską politykę klastrową – inicjatywę Supercluster zaprezentował  p.Navdeep Bains, Kanadyjski Minister Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego

Drugim ważnym elementem wydarzenia stało się podpisanie porozumienia administracyjnego w sprawie współpracy klastrów pomiędzy p.Sławomirem Tokarskim z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej i p.Melissą Sutherland z Departamentu Przemysłu Kanady.