Archiwum kategorii: aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe – Benefit Consulting

W ramach współpracy w obrębie firm należących do Klastra Logistyczno – Transportowego Północ-Południe firma Benefit Consulting oferuje  doradztwo w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

W świetle nowo powstałego obowiązku wdrożenia PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych, przez każdego pracodawcę w Polsce Benefit Consulting proponuje wsparcie w dokonaniu wyboru i wdrożeniu programu PPK.

Eksperci Benefit Consulting doradzają pracodawcom w zakresie programów emerytalnych od wielu lat. Benefit Consulting jest  jednym z największych doradców w Polsce jeśli chodzi o ilość zarejestrowanych programów PPE w okresie ostatnich dwóch lat, obecnie doradza wielu pracodawcom w obszarze PPK. Dodatkowo, co również ważne,  Benefit Consulting był jednym z nielicznych doradców zaangażowanych w prace legislacyjne dotyczące PPK po stronie jedynej aktywnej organizacji pracodawców – Konfederacji Lewiatan.

Przypominamy, że ustawa nakłada bardzo sztywne ramy czasowe oraz zasady wdrożenia PPK dla przedsiębiorstw obarczone zarówno sankcjami finansowymi jak i karnymi, tak dla przedsiębiorstw jak i osób działających w ich imieniu.

Jako doświadczony doradca Benefit Consulting Państwu pomoże we właściwym wyborze instytucji finansowej, co pozwoli zminimalizować ilość obowiązków oraz zagrożeń, które wynikają z ustawy o PPK.

PPE – PPK – porównanie

PPE-PPK BC

Zapraszamy  do bezpośredniego kontaktu z Benefit Consulting. Osoba odpowiedzialna Marzena Bobrowska   marzena.bobrowska@bca.com.pl, tel.+48 602 217 128

PROGRAM POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH

PROGRAM POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH

Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe w Gdańsku

PROGRAM POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW  ZAGRANICZNYCH

Klaster LTPP, ze statusem Krajowego Klastra Kluczowego nadanym przez Ministerstwo Rozwoju RP od roku 2012 aktywnie włącza się w procesy rozwoju gospodarczego Polski.

Obecnie największym wyzwaniem jest zapewnienie dla Firm odpowiedniej kadry pracowniczej.

Wobec braków odpowiednich pracowników na rynku pojawiają się szanse na pozyskanie cennego personelu z krajów takich jak Białoruś, Ukraina oraz Mołdawia.

Klaster LTPP , wspólnie z partnerami zagranicznymi, Agencjami Pośrednictwa Pracy dysponuje możliwością pozyskania dla uczestników programu odpowiednich, wykwalifikowanych  pracowników a także przeprowadza zaawansowane szkolenia dla działów kadr oraz szkolenia językowe.

Program Rozwoju skierowany jest szczególnie do branży produkcyjnej, logistycznej i transportowej, sektora stoczniowego, polskich eksporterów a także bursztynników, przemysłu maszynowego, chemicznego, biur konstrukcyjnych, kosmetyków oraz technologii związanych z ochroną środowiska.

W ramach programu Klaster oferuje następujące usługi:

  1. Pozyskanie pracowników zagranicznych według zapotrzebowania firm
  2. Zorganizowanie szkoleń specjalistycznych dla działów kadr dotyczących zasad zatrudniania pracowników z zagranicy
  3. Organizacja szkoleń językowych dla pracowników zagranicznych

Korzyści z udziału w Programie:

  • obniżenie kosztów pracy  dla pracodawców
  • zapewnienie płynności zatrudnieniowej w firmach
  • wykorzystanie programów Unii Europejskiej dla wsparcia biznesu
  • kontakty bezpośrednie z władzami szczebla rządowego i samorządowego, w tym z Powiatowymi Urzędami Pracy, Strażą Graniczną, Urzędami Gmin

Udział w Programie jest bezpłatny.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na podany adres mailowy pracownicy@klasterlogtrans.pl

Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe
80-172 Gdańsk
ul. Trzy Lipy  3

pracownicy@klasterlogtrans.pl
tel  517 297 697