Gala Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023

20 października 2023 na zakończenie 8 edycji Forum Inteligentnego Rozwoju odbyła się uroczysta Gala Nagród FIR. Gospodarzem wydarzenia był red. Marcin Prokop.

Klaster LTPP został Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023  w kategorii „Projekt Przyszłości” za realizację projektu „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.”./Projekt CENTRUM 4.0 oraz za pozytywne podejście do upowszechniania wagi dotychczasowych wyników projektu wśród społeczeństwa.

Przyznanie wyróżnienia jest także wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć. Nagrodę w imieniu Klastra LTPP odebrał p. Marek Świeczkowski – Przewodniczący Rady Klastra.

Wśród Laureatów znaleźli się także inni Członkowie Klastra LTPP- Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, którym serdecznie gratulujemy!

Polskimi Nagrodami Inteligentnego Rozwoju, Nagrodami Naukowiec Przyszłości i R&D Impact  uhonorowano ponad 150  przedstawicieli świata biznesu i naukowców.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023

W dniach 19-20 października 2023 w Uniejowie odbyła się 8  edycja Forum Inteligentnego Rozwoju – „Kongres Projektów Przyszłości Uniejów 2023” z udziałem Klastra LTPP reprezentowanego przez Przewodniczącego – Marka Świeczkowskiego. W Kongresie uczestniczyły również uczelnie – Członkowie Klastra Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Forum Inteligentnego Rozwoju od 2016 roku tworzą osoby i organizacje wprowadzające lepsze rozwiązania w swojej dziedzinie, których praca wpływa na rozwój gospodarczy oparty na wiedzy i innowacjach. Uczestnicy każdej edycji kongresu technologicznego wykorzystują kreatywne myślenie i sztukę innowacji do podniesienia jakości życia, czyniąc świat lepszym miejscem.

Podczas kongresu zaprezentowano m.in trendy rozwoju i innowacje w branży TSL, przemyśle lotniczym i kosmicznym, technologie przyszłości, innowacyjne procesy i technologie w przemyśle, polską strategię wodorową, energooszczędne i inteligentne budownictwo, zastosowanie sztucznej inteligencji, rolę gospodarki o obiegu zamkniętym, globalne trendy w sektorze rolno-spożywczym, inteligentny rozwój dla zdrowia, cyfrową transformację o jej znaczenie, rolę własności intelektualnej, siłę kobiet w biznesie.

Po części merytorycznej pierwszego dnia 8. Forum Inteligentnego Rozwoju  organizatorzy zaprosili na Night of Networking – czas swobodnych rozmów z innowatorami i  okazji do poszerzenia kontaktów.

Gmina Uniejów – współorganizator 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 – to lider na polu wykorzystania źródeł odnawialnych w sektorze municypalnym. Miasto jest też przykładem realizacji celów inteligentnego rozwoju. Działania Uniejowa to przykład na to, jakie korzyści dzięki realizacji konkretnych projektów zyskać mogą mieszkańcy.

Zwieńczeniem 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 była uroczysta Gala, w takcie której  wręczone zostały statuetki i certyfikaty „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju”, nagrody „Naukowiec Przyszłości” oraz nagrody „R&D Impact”