Polsko Arabskie-Forum Gospodarcze w Dubaju

6 grudnia 2021 podczas EXPO 2020 w  Dubaju odbyło się Polsko – Arabskie Forum Gospodarcze z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli władz państwowych z Polski oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Głównym celem Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego była promocja kontaktów gospodarczych, prezentacja polskich doświadczeń i potencjału w dziedzinie eksportu produktów i usług. Wydarzenie zapewniło również możliwość nawiązania współpracy polskich firm z partnerami gospodarczymi z krajów Zatoki Perskiej. Głównym organizatorem Forum jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

W wydarzeniu wzięło  udział ponad 800 uczestników z Polski oraz krajów arabskich: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Maroka, Egiptu, Kuwejtu, Liban w tym także Członkowie Klastra LTPP w ramach projektu „ZEA -Wsparcie eksportu dla członków Klastra LTPP”, realizowanego przez Klaster z POIR 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”. Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze było zarówno miejscem do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń podczas licznych paneli eksperckich jak i  nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Zwieńczeniem Forum było  podpisanie umów dwustronnych między Polską a ZEA.

Jednym z najważniejszych wydarzeń na EXPO 2020 był
Dzień Polski przypadający w okresie świętowania tygodnia Złotego Jubileuszu, czyli 50. rocznicy powstania ZEA. 7 grudnia 2021  Polska mogła zaprezentować się szerokiemu gronu publiczności odwiedzającej Wystawę Światową.

Kolejnym międzynarodowym wydarzeniem organizowanym w ramach programu gospodarczego Polski na Expo 2020 Dubai będzie Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze. Odbędzie się ono 23 lutego 2022 r.

fot.PAIH