Konferencja „Kolej na energię” w Warszawie

21 lutego 2019 w Warszawie odbyła się Konferencja „Kolej na Energię” , zorganizowana przez Klaster LUXTORPEDA 2.0, współpracujący z Klastrem LTPP, dedykowana  zagadnieniom rozwoju sektora transportu kolejowego.

Celem konferencji było znalezienie w toku dyskusji panelowych odpowiedzi branży kolejowej na podwyżki cen energii – jedno z najpilniejszych pytań nurtujących dziś polską kolej. Wzrost cen energii oznacza wzrost kosztów u wszystkich przewoźników. Nad problemem dyskutowali zaproszeni goście i eksperci:

Prelegenci z Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Energii, PKP PLK S.A, PKP Cargo S.A, PKP Energetyka S.A, Przewozów Regionalnych, przedstawiciele Instytutu Kolejnictwa, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz Siemens Mobility  spotkali się w dwóch panelach: 1.pt. Jak polska kolej powinna przygotować się na podwyżki cen energii? oraz 2. pt. Gdzie szukać optymalizacji zużycia energii?

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Klastra LTPP p.Marek Świeczkowski i p.Jan Kordasiewicz.

II Forum Transportowe

W dniu 21 lutego 2019 w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym odbyło się II Forum Transportowe zorganizowane przez MaWo Group we współpracy z Klastrem LTPP. Wydarzenie było dedykowane firmom z sektora TSL.

Podczas forum zaprezentowane zostały możliwości dotacji na rozwój eksportu dla firm transportow-logistycznych oraz                                                                                                                    planowana misja gospodarcza Dubaj EXPO 2020. Przedstawiciele   firmy MaWo Group przedstawili profil działalności firmy.