I Workshop „Nauka i Przemysł 4.0 w Krajowych Klastrach Kluczowych

26 kwietnia 2024 w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie Członków Klastra LTPP reprezentujących środowiska naukowo – badawcze i biznesu lokalnego.

Celem spotkania było zaprezentowanie aktualnych osiągnięć obu środowisk oraz wypracowanie wspólnego planu działania w kontekście nowych projektów rozwojowych i grantowych na 2024.

W imieniu organizatorów – Centrum Nanotechnologii PG i Klastra LTPP,spotkanie otworzyli  dr hab. inż.Jakub Karczewski Dyrektor Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej PG , dr inż. Sebastian Wachowski oraz p.Marek Świeczkowski Przewodniczący Klastra LTPP.

Gościem spotkania był Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Pomorskiego p. Stanisław Szultka, który przedstawił tematykę aktualnych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz Regionalne Agendy Badawcze.

Reprezentując gospodarzy – Politechnikę Gdańską dr inż.Tadeusz Miruszewski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej przedstawił badania prowadzone na PG m.in. dotyczące technologii wodorowych. Zaprezentowały się także podmioty członkowskie Klastra LTPP – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Stowarzyszenie Robotyków SKALP oraz koordynator Klastra ZNIK i realizowany w konsorcjum  międzynarodowym projekt E-BOOST.

Podczas dalszej części spotkania omówiono i zaplanowano wspólne projekty B+R, potwierdzono ich zgodność z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza w celu pozyskania finansowania z funduszy krajowych i europejskich. Powołany został także stały Zespół Roboczy do dalszych działań. Spotkanie było dobrą okazją do bliższego poznania potencjału uczelni, instytutów naukowych i firm klastrowych w kontekście dalszych wspólnych prac.