Western Balkans Cluster Policy Learning and Matchmaking Event w Chorwacji

W dniach 22-23 listopada 2018 w Zagrzebiu, Komisja Europejska wraz  z Europejską Platformą Współpracy  Klastrów (ECCP) zorganizowała  spotkanie informacyjne dla  klastrów europejskich i Bałkanów ZachodnichWestern Balkans Cluster Policy Learning and Matchmaking Event”. 

Polityka klastrów Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich ma na celu wsparcie klastrów jako organizacji wspierających sieci, w szczególności dla MŚP, w ich misji otwierania nowych rynków współpracy na poziomie międzysektorowym.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli  60 wybranych organizacji klastrowych z krajów Bałkanów Zachodnich, Unii Europejskiej i innych krajów uczestniczących w programie COSME. Klaster LTPP reprezentował Wiceprezes p. Jan Kordasiewicz.

Impreza odbyła się w Technology Park Zagreb, siedzibie Startup Factory , nowoczesnej powierzchni (7.300 m2 )dla start-upów, z ponad 100 modułowymi pomieszczeniami biurowymi, przestrzeniami współdziałającymi i laboratoriami.

Wydarzenie   było wyjątkową okazją  do poznania wspólnych obszarów zainteresowań dotyczących współpracy.

Podatek u źródła – zmiany od 1 stycznia 2019

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w podatku u źródła.

Zasadą przy płatnościach dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz płatnościach za usługi niematerialne za granicę, będzie pobór podatku u źródła wg krajowej stawki tj. co do zasady 19% lub 20% (w nielicznych sytuacjach: 10%).

Ustawodawca przewidział specyficzną procedurę zwrotu podatku oraz możliwości odstąpienia od poboru podatku. Wszystkie te tryby są jednak obarczone szeregiem obowiązków administracyjnych oraz dokumentacyjnych i wymagają starannego przygotowania. Przyjęcie niewłaściwego podejścia może skutkować znaczącymi konsekwencjami karno-skarbowymi zarówno dla członków zarządu, jak i kontrahentów.

Więcej informacji znajduje się w załączonym materiale.

Reforma podatku u źródła w Polsce – 7 kluczowych pytań