Konferencja techniczna „Optymalizacja zużycia energii i mediów technicznych”

18 kwietnia 2024 w Szczecinie odbyła się Konferencja Techniczna Axon Media- „Optymalizacja zużycia energii i mediów technicznych”.

Konferencje Techniczne Axon Media to najbardziej rozpoznawalne i efektywne jednodniowe spotkania reprezentantów przemysłu w Polsce. Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń z zakresu poprawy efektywności produkcji, automatyzacji procesów, redukcji kosztów, optymalizacji funkcjonowania utrzymania ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa oraz polepszenia konkurencyjności zakładów produkcyjnych i obiektów logistycznych w regionie.

Rosnąca konkurencyjność rynku oraz wymagania konsumentów wymuszają wdrażanie coraz nowszych rozwiązań intralogistycznych i magazynowych.

Na zorganizowanej w Szczecinie przez Axon Media Konferencji Technicznej praktycy i dostawcy kompleksowych usług dla logistyki wewnątrzzakładowej zaprezentowali najnowsze rozwiązania  w zakresie jej optymalizacji.

Podczas wydarzenia, eksperci z różnych branż podzielili się doświadczeniami z doskonalenia procesów logistyczno-magazynowych w firmach, omówili także wyzwania związane z dostosowaniem ich do specyfiki każdego zakładu.

W imieniu Klastra LTPP – Patrona Honorowego konferencji prezentację pn.„5G to dopiero początek – lokalizacja dla logistyki w erze nowoczesnych systemów komunikacyjnych” przedstawił p. Mateusz Dyrda -Prezes Zarządu Stowarzyszenia Robotyków SKALP.

Klaster LTPP jest Patronem wszystkich konferencji AXON w roku 2024.

fot.Axon Media