Dziesiątka Rzecznika MŚP – dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP powołali Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej ws wprowadzenia dobrowolnej składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców.

Klaster LTPP zaangażował się we wspieranie zbiórki podpisów ws projektu ustawy. Jest to bardzo ważna inicjatywa dla naszego środowiska pozwalająca każdemu przedsiębiorcy decydować o jego pieniądzach. Inicjatywa Rzecznika jest nadzieją na poprawę sytuacji finansowej dla wielu firm.

Apelujemy o podpisanie załączonego formularza popierającego projekt i przesłanie na adres : Klaster LTPP ul.Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk lub na n/w adres Rzecznika MŚP w Warszawie.

Poniżej znajduje się link do pliku PDF zawierającego tabelę do zbierania podpisów w sprawie projektu ustawy:

Link do pobrania Tabeli w pliku pdf

Wypełniony druk należy odesłać  na adres:
Marek Woch, ul. Biskupia 48 C m. 16, 04-216 Warszawa lub skontaktować się poprzez e-mail m.woch4@wp.pl w celu innego sposobu dostarczenia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPRACIA KOMITETOWI INICJATYWY USTAWODAWCZEJ PROJEKTU USTAWY DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE NA RZECZ PROJEKTU USTAWY DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE