Bezpieczeństwo w pandemii COVID-19

ZNIK Sp. z o.o – Koordynator Klastra LTPP pracuje bezpiecznie!

Nasze środki bezpieczeństwa:

 • ZNIK Sp z o.o działa nieprzerwanie, zachowując normy bezpieczeństwa
 • Jesteśmy do dyspozycji telefonicznie i mailowo: 510116 739 klasterlogtrans@gmail.com  780 094 481 marcin.wozbonowicz@klasterlogtrans.pl
 • Już po pojawieniu się pierwszych informacji o koronawirusie SARS-CoV2 wprowadziliśmy procedury ochronne, by zadbać o bezpieczeństwo nasze i innych.
 • Podpisaliśmy umowę z firmą INVICTA na preferencyjne warunki testowania na COVID -19 dla Członków Klastra LTPP
 • Udostępniliśmy oferty Członków Klastra LTPP związane z ochroną zdrowotną /maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji, urządzenia do dezynfekcji/
 • Objęliśmy patronatem produkcję urządzeń do dezaktywacji wirusów w tym COVID-19 w systemach wentylacyjnych oraz pomieszczeniach użyteczności publicznej autorstwa Członka Klastra LTPP. Urządzenie zaprezentowano w Dubaju na targach Hotel Show 2021
 • Podjęliśmy niezbędne środki w celu utrzymania ciągłości pracy i realizacji zadań projektowych
 • Ograniczyliśmy kontakt między sobą i osobami z zewnątrz do niezbędnego minimum. Pracujemy zdalnie, spotykamy się on-line
 • Większość spotkań odbywa się zdalnie, tylko w wyjątkowych wypadkach osobiście, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Stosujemy środki ochronne, rekomendujemy szczepienie przeciw COVID-19.
 • Na bieżąco monitorujemy stan epidemiczny i reagujemy na ryzykowne sytuacje
 • Wspólnie z ZP Klastry Polskie  włączyliśmy się do współpracy  z klastrami europejskimi z Hiszpanii, Francji i Włoch w walce z COVID-19.W ramach tej współpracy  odbywały się sesje online, których celem była szeroko pojęta europejska wymiana wiedzy, doświadczeń, możliwości oraz konkretnego wsparcia w walce z COVID-19. Na bazie doświadczeń europejskich klastry polskie zaangażowały się w konkretną pomoc w kraju.
 • Wspólnie z ZP  Pracodawcy Pomorza promujemy wśród naszych Członków i Partnerów program badawczy Gdańskiego Centrum Zdrowia w zakresie szczepień łączonych przeciwko wirusowi SARS COV-2 i wirusowi grypy. Szczegóły dotyczące projektu na stronie Gdańskiego Centrum Zdrowia https://gcz.com.pl/szczepienia/

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.