Podpisanie Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

W dniu 28 stycznia 2016 , o godzinie 12:00, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

styczeń2016 019

Przedstawiciele Klastra LTPP oraz pozostali Partnerzy z zakresu mobilności elektrycznej podpisali Porozumienie w ramach zintegrowanej specjalizacji –  Technologie offshore i portowo-logistyczne.

styczeń2016 022

Porozumienia  podpisano z partnerami reprezentującymi cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zidentyfikowane jako najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia budowania kapitału badawczo-rozwojowego w regionie.