Bezzałogowy statek powietrzny DJI Matrice 30

W dniach 11-12 sierpnia 2022 w siedzibie dostawcy – firmy PRODRON,  w Gliwicach przeprowadzone zostało szkolenie dla pracowników Klastra LTPP w zakresie obsługi bezzałogowego statku powietrznego DJI Matrice 30.

Dron DJI Matrice 30 jest uniwersalnym rozwiązaniem dedykowanym  dla wsparcia ochrony, inspekcji i działań ratowniczych.Lekka i kompaktowa konstrukcja, stopień ochrony zgodny z normą IP55, kamera termowizyjna, i wiele innych zalet zapewniają wydajność i bezpieczeństwo podczas przeprowadzania nawet najbardziej skomplikowanych misji.

Szkolenie odbyło się w Cechowni Gliwice, która jest elementem zespołu zrewitalizowanych zabudowań dawnej kopalni Gliwice, zaprojektowanej w 1912r.

Część teoretyczną przeprowadził pan Tomasz Siwy, szkolenie praktyczne pan Szymon Łukasik. Szkolenie obejmowało podstawową wiedzę z przepisów i bezpieczeństwie wykonywanych operacji, założenia dotyczące funkcjonalności drona, zasad sterowania, ścieżki prezentacji możliwości drona, rozwiązania alternatywne, loty różnymi modelami dronów oraz elementy związane z procesem sprzedaży usług BSP.

Zakup drona i szkolenie odbyło się w ramach  projektu Klastra LTPP realizowanego ze środków UE w ramach POIR Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.Projekt „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.”./Projekt CENTRUM 4.0/.

Jubileusz Klastra LTPP

Dawno, dawno temu w dniu 16 lipca 2012 roku z inicjatywy sześciu Członków Założycieli zostało podpisane Porozumienie w sprawie powołania Konsorcjum Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe w Gdańsku.

Członkowie Założyciele Klastra LTPP 16.07.2012

Członkowie Założyciele: Port Lotniczy im, Lecha Wałęsy , Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Okmarit Sp. z  o.o. w Gdyni, Biuro Inwestycyjne RG w Gdańsku, Krajowy Instytut Partnerstwa Publiczno Prywatnego Oddział w Gdańsku oraz Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o. powołali powiązanie kooperacyjne – Klaster LTPP w celu promowania współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządem.

Członkowie Założyciele Klastra LTPP 16.07.2012

 

Klaster LTPP obchodzi w roku 2022 Jubileusz 10-lecia działalności.  Jest skutecznym partnerstwem  biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja. Koordynatorem Klastra LTPP jest Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp.z o.o . Od roku 2016 jako Krajowy Klaster Kluczowy szczególny nacisk kładzie na rozwój i promocję eksportu polskich firm na całym świecie.

Tytuł Krajowego Klastra Kluczowego 2019

Koordynator Klastra realizuje projekty proeksportowe dla swoich Członków  w ramach POIR 2.3.3, a także projekty międzynarodowe w ramach programów unijnych m.in. Horyzont 2020 czy Horyzont Europa.

W dniu dzisiejszym Klaster LTPP grupuje ponad 200 Członków – firm, uczelni, stowarzyszeń oraz instytucji otoczenia biznesu z całej Polski.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.