CERTYFIKAT „Pracodawców Pomorza” dla Koordynatora Klastra LTPP

Zarząd Organizacji „Pracodawcy Pomorza”, zgodnie z Uchwałą nr 12/2015, przyjął Klaster LTPP w poczet członków, zapraszając do aktywnego udziału w pracach organizacyjnych.

certyfikat PP

Nadanie Certyfikatu „Pracodawcy Pomorza” poprzedziło spotkanie Rady Klastra LTPP  z Prezesem Zarządu dr Zbigniewem Canowieckim.

Liczymy na zaangażowanie wszystkich Klastrowiczów i wymierne sukcesy związane z partnerstwem.