Projekt CENTRUM 4.0

Wniosek nr POIR.02.03.07-22-0001/21

Klaster Logistyczno- Transportowy Północ-Południe realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.Projekt „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.”./Projekt CENTRUM 4.0/

Wartość projektu:1 193 424.00 PLN

Dofinansowanie: 762 630.00 PLN

Celem projektu jest rozwój potencjału Koordynatora Klastra w obszarze świadczenia innowacyjnych usług pro rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem Członków Klastra oraz podmiotów z branży logistyczno – transportowej.W wyniku realizacji projektu planowana jest możliwość prowadzenia zaawansowanych usług w zakresie robotyzacji oraz automatyzacji.

Głównym rezultatem projektu jest powstanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0. umożliwiającego prezentację wybranych elementów procesów robotyzacyjnych. W Centrum będą prezentowane: robot do paletyzacji, robot do CNC,robot transportowy. Usługa demonstracyjna będzie również świadczona wyjazdowo na terenie hal produkcyjnych klienta.

KLASTER prezentacja CENTRUM 4.0

plakat 2.3.7. poziom

W ramach projektu „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0. ” uruchomione zostały następujące usługi  :
1. Usługi opracowywania planów wdrożeń w zakresie robotyzacji dla MŚP w tym audytu dotyczący stanu bieżącego, badania potencjału dla robotyzacji oraz opracowania planów i harmonogramów zmian.
2. Usługi doradcze związane z wdrożeniem planu zmian w przedsiębiorstwach w zakresie robotyzacji.
3. Usługi demonstracyjne technologii robotów przemysłowych z wykorzystaniem OZE jako źródła zasilania w powołanym przez Koordynatora Klastra – Centrum Wdrożeniowym Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0
4.Usługi dronowe związane z fotografią i filmowaniem procesów w przedsiębiorstwach. Oferujemy m.in.usługi monitoringu, fotogrametrii, inspekcji technicznych, termowizji z użyciem drona DJI Matrice 30.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.