Projekt CENTRUM 4.0

Wniosek nr POIR.02.03.07-22-0001/21

Klaster Logistyczno- Transportowy Północ-Południe realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.Projekt „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.”./Projekt CENTRUM 4.0/

Wartość projektu:1 193 424.00 PLN

Dofinansowanie: 762 630.00 PLN

Celem projektu jest rozwój potencjału Koordynatora Klastra w obszarze świadczenia innowacyjnych usług pro rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem Członków Klastra oraz podmiotów z branży logistyczno – transportowej.W wyniku realizacji projektu planowana jest możliwość prowadzenia zaawansowanych usług w zakresie robotyzacji oraz automatyzacji.

Głównym rezultatem projektu jest powstanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0. umożliwiającego prezentację wybranych elementów procesów robotyzacyjnych. W Centrum będą prezentowane: robot do paletyzacji, robot do CNC,robot transportowy. Usługa demonstracyjna będzie również świadczona wyjazdowo na terenie hal produkcyjnych klienta.

KLASTER prezentacja CENTRUM 4.0

plakat 2.3.7. poziom

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.