Pakiet Korzyści

Dlaczego warto przystąpić do współpracy w ramach Konsorcjum Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe ?

Aby odpowiedzieć na to pytanie najlepiej zacytować preambułę POROZUMIENIA W SPRAWIE POWOŁANIA KONSORCJUM KLASTRA LOGISTYCZNO-TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC-POŁUDNIE zawartego w dniu 16 lipca 2012 roku w Gdańsku:

„Mając na uwadze konieczność zwiększenia szans rozwojowych polskiej gospodarki, wzmocnienia konkurencyjności portów krajowych oraz potrzebę zwiększenia innowacyjności procesów w branży logistyki, transportu i dystrybucji; działając zgodnie z założeniami transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, która tworzona jest poprzez integracje infrastruktury sieci transportu drogowego, kolejowego, autostrad morskich, portów żeglugi morskiej i śródlądowej, transportu lotniczego oraz innych punktów połączeń wewnętrznych między sieciami modalnymi we Wspólnocie Europejskiej; kierując się zasadami strategii Europa 2020 „smart specialisation” – inteligentnej specjalizacji; dostrzegając potrzebę wdrażania działań proinnowacyjnych w zakresie transferu wiedzy oraz technologii; Strony zgodnie wyrażają wolę współdziałania i realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych w ramach powiązania kooperacyjnego zwanego Klastrem.

Strony postanawiają co następuje:

Członkowie Założyciele z dniem 16 lipca 2012 roku powołują powiązanie kooperacyjne zwane w dalszym ciągu Klastrem, mające na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych dzięki współpracy z sektorem B+R, realizacji i pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe oraz tworzenie sieci powiązań i rozpowszechnianie informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania.”

Przekładając idee Członków Założycieli na język konkretów i dnia dzisiejszego członkostwo w Klastrze zapewnia szereg korzyści oraz możliwości, oto kilka z nich:

 • Udział we wspólnych przedsięwzięciach takich jak targi, misje gospodarcze oraz konferencje. Informacje o podobnych wydarzeniach są przesyłane cyklicznie w naszym newsletterze na podany adres poczty elektronicznej, dostępne są również na stronie http://www.klasterlogtrans.pl/newslettery/
 • Członkostwo w Klastrze o statusie Krajowego Klastra Kluczowego gwarantuje dodatkowe punkty w aplikacji o zezwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz związane z nią ulgi podatkowe, konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój oraz programach Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Udział w projektach realizowanych bezpośrednio przez Klaster LTPP, przykładem aktualnie realizowanego projektu jest Akcelerator Eksportu, program w ramach którego udzielamy bezzwrotnej dotacji dla firm na promocję i rozwój eksportu maksymalnie do 500 tys. PLN. więcej informacji na stronie http://www.klasterlogtrans.pl/akcelerator-eksportu/
 • Możliwość rozpoczęcia i zacieśniania współpracy z pozostałymi Członkami Konsorcjum, w tym celu sporządziliśmy listę ofert specjalnie przygotowanych przez Członków Klastra dla Członków Klastra, charakterystyczną cechą każdej z nich jest nieprzeciętna atrakcyjność, zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz przygotowania własnej oferty.
Targi Kielce S.A.

 • Oferta: Specjalna oferta cenowa na usługi oferowane wystawcom podczas wydarzeń targowych organizowanych przez Targi Kielce.
 • Korzyść:

– 10 % rabat od ceny podstawowej na powierzchnię niezabudowaną podczas wydarzeń targowych organizowanych w Targach Kielce.

– 5 % rabat na usługi świadczone przez Targi Kielce , zakupione w Targach Kielce a będące w wykazie usług zawartych w formularzach zgłoszeniowych za wyjątkiem usług Hotelowych.

– Pomoc w organizacji imprez i wydarzeń okołotargowych towarzyszących udziałowi w targach organizowanych przez TK

– 50% rabat na wyłożenie materiałów reklamowych dostarczonych przez Członków Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe będących wystawcami targów organizowanych przez TK w punktach rejestracji zwiedzających oraz w Biurach Obsługi Wystawców.

– 50% rabat na wpis dodatkowy na liście wystawców na stronie wydarzenia targowego obejmujący ofertę firmy wraz z linkiem do własnych stron www wystawcy, który jest Członkiem Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe.

 • Kontakt: Joanna Marcjan, tel. 041/365 12 43, e-mail: marcjan,joanna@targikielce.pl
 • Szczegóły: https://targikielce.pl/

C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego

 • Oferta: Doradztwo europejskie, związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych UE
  i Funduszu Spójności, a także innych źródeł dofinansowania projektów.
 • Korzyść: Rabat 15% dla Członków Klastra.
 • Kontakt: Jan Kordasiewicz, tel. 690 003 432 , e-mail: kdg@kdg.waw.pl
 • Szczegóły: http://kdg.waw.pl/
POLDEKOśrodek Szkolenia Kierowców POLDEK

 • Oferta: Kursy prawa jazdy kat. B, B+E, C, C+E, D, Kursy kwalifikacji zawodowej (kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona, szkolenie okresowe), kursy ADR podstawowe i doskonalące.
 • Korzyść: Jednostka akredytowana i certyfikowana. Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku. Wykwalifikowana kadra i najnowszy sprzęt. Rabat dla Członków 8%, przy stałej współpracy rabat do 20%.
 • Kontakt: Dagmara Romanowicz, Karolina Romanowicz e-mail: oskpoldek@gmail.com / tel. (58) 340-86-06, 601-618-135
 • Szczegóły: http://poldek.pl
EasySend Polska Sp. z o.o.
 • Oferta: Międzynarodowe transfery pieniężne
 • Korzyść: Szybka realizacja zleceń. Dla Członków Klastra atrakcyjny kurs wymiany oraz bezpłatne transfery.
 • Kontakt: Adam Kłodnicki, tel. 570707384, e-mail: a.klodnicki@easysend.pl
 • Szczegóły: http://easysend.pl/
Innovex Polska Sp. z o.o.
 • Oferta: Wprowadzanie produktów i usług polskich firm na rynki zagraniczne, szczególnie europejskie.
 • Korzyść: 20% upustu od cen katalogowych wynikających z kalkulacji kosztów projektu.
 • Kontakt: Jacek Witt, tel. +48 604 914 492, e-mail: jacek.witt@innowex.pl
 • Szczegóły: http://innovex.pl/co-oferujemy/
 
DEDAL Krzysztof Gliński Sp.j.
 • Oferta: Usługi doradcze w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
 • Korzyść: Rabat 15% dla Członków Klastra.
 • Kontakt: Krzysztof Gliński, e-mail: biuro@dedal.edu.pl, nr tel. 737-446-621
 • Szczegóły: http://www.dedal.edu.pl/
 
P.P.H „GAMBIT-B”
 • Oferta: Przeprowadzenie audytu, którego celem jest określenie możliwości wdrożenia różnego rodzaju innowacji doskonalących produkt, proces produkcji.
 • Korzyść: 5% zniżki dla Członków Klastra.
 • Kontakt: e-mail: biuro@gambit-b.pl, telefon: +48 535616816
 • Szczegóły: http://gambit-b.pl/

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.