AKADEMIA ROZWOJU WDROŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH

 

 

 

„AKADEMIA ROZWOJU WDROŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH Klastra LTPP

Program Inkubacyjno-Akcelerujacy

 Z dniem 1.08.2021 roku powołuje się Program Inkubacyjno-Akcelerujacy „AKADEMIA ROZWOJU WDROŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH Klastra LTPP uchwałą ZNIK Sp z o.o – koordynatora Klastra LTPP .

PREAMBUŁA

Program AKADEMIA RWT służy do wzmocnienia działań i inicjatyw Klastra LTPP w celu skutecznego transferu wiedzy z ośrodków naukowych do sektora gospodarczego.

TEMATYKA

1.Digitalizacja gospodarki, cyberbezpieczeństwo logistyki, powołanie Digital Innovation HUB

2.Rozwój technologii niskoemisyjnych w tym wodorowych i napędów elektrycznych w szczególności do zastosowań w gospodarce morskiej

3.Akceleracja Start-upów Eksportowych

4.Robotyka i automatyka

5.Drony / transportowe, inspekcyjne, /

6.SHOW ROOM demonstracyjny z niezależnym podłączeniem OZE jako źródłem zasilania

ZASADY DZIAŁANIA

Program AKADEMIA RWT dostępny jest dla wszystkich podmiotów Członkowskich Klastra LTPP oraz podmiotów partnerskich spoza Klastra akceptujących Regulamin.

AKADEMIA jest miejscem skupiającym podmioty zainteresowane stałą współpracą, networkingiem, transferowaniem wiedzy, realizacją projektów B+R oraz inicjowaniem zmian gospodarczych w kierunku Przemysłu 4.0.

AKADEMIA poprzez stały kontakt roboczy, rozpowszechnianie wiedzy, spotkania, tworzenie Grup Roboczych , śniadania biznesowe i inne aktywności kreuje nowe powiązania ekonomiczne nastawione na innowacje oraz wdrażanie nowoczesnych technologii.

AKADEMIA pozyskuje w sposób ciągły a także łączy biznesowo partnerów instytucjonalnych, firmy duże oraz MŚP , start-upy, spin-offy, fin-techy oraz inne podmioty  skłonne do współpracy, w tym do dzielenia się wiedzą, dobrymi praktykami i zaufaniem.

AKADEMIA promuje aktywnie poprzez dedykowane social media swoich uczestników.

AKADEMIA informuje na bieżąco o poszczególnych wydarzeniach uczestników oraz prowadzi nabór do planowanych projektów krajowych i UE.

AKADEMIA wspiera identyfikację i diagnostykę problemów technologicznych poprzez swoich ekspertów branżowych.

AKADEMIA może organizować w kraju i zagranicą konferencje, seminaria branżowe, szkolenia , warsztaty, prezentacje produktowe, misje gospodarcze oraz inne imprezy biznesowe w tym targi, webinaria, spotkania on-line.

AKADEMIA udostępnia swój SHOW ROOM oraz inne zasoby infrastrukturalne pozostałych Członków Klastra uczestnikom AKADEMII.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.