Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o , koordynator Klastra LTPP w Gdańsku otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021, w kategorii
Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki”. 

Od 2016 r. Laureatami wyróżnienia zostają osoby, zespoły
i organizacje, które realizują  badania, innowacyjne
projekty, nowatorskie inwestycje, z myślą o wdrożeniu ich teraz lub
w przyszłości na rynek. Równocześnie wykazują się chęcią otwartej komunikacji, upowszechniania i promocji swoich
prac od początkowego etapu aż po jego zakończenie, aby
uwypuklić wagę prowadzonych prac dla poprawy życia
społeczeństwa i rozwoju gospodarki.

To nagroda dla ludzi inspirujących, dążących do rozwoju osobistego
i reprezentowanej organizacji, chcących wpływać na przyszłość,
w nowoczesny sposób promując wagę celów swoich projektów.

Organizatorem wyróżnienia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a Partnerem merytorycznym Nagrody Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej. Partnerem medialnym i współorganizatorem sekcja tematyczna
Rzecz O Innowacjach i Inwestycjach oraz program GoPL.

Nagrody tradycyjnie zostaną wręczone podczas 6. Forum Inteligentnego Rozwoju podczas 6 edycji Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

Więcej informacji o nagrodzie – w tym regulamin i informacja o Laureatach:

👉 Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju