Świąteczne spotkanie członków Klastra LTPP

14 grudnia 2023 w gdańskiej restauracji RoofTop Bar Yalla na 10 kondygnacji Marina Club Hotel w Gdańsku  odbyło się przedświąteczne spotkanie i biznesowy lunch Członków Klastra LTPP.

Gościem spotkania była firma Hadatap – lider w technologii RFID w Europie, która zaprezentowała  innowacyjne rozwiązania dla sektora logistyki, magazynowania i transportu.
RFID (Radio Frequency Identification) to:
  • inwentaryzacja w kilka minut,
  • automatyczne przyjęcia i wydania magazynowe,
  • do 1100 produktów zczytanych w ciągu 1 sekundy,
  • brak błędów ludzkich i kosztownych pomyłek,
  • koniec z żmudnymi i powtarzalnymi procesami,
  • traceability i śledzenie zasobów w czasie rzeczywistym,
  • zwiększenie wydajności pracy i bezpieczeństwa.
  • optymalizacja i efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw.

Spotkanie było idealną okazją do dyskusji, podsumowań, networkingu i wglądu w najnowsze trendy branżowe,a  także prezentacji międzynarodowego projektu EBOOST oraz technologii Przemysłu 4.0. w ramach realizowanego przez Klaster LTPP projektu CENTRUM 4.

Projekt”Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.” /CENTRUM 4.0/ jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.

Fruit Poland Expo- Międzynarodowe Targi Sadownictwa

Fruit Poland Expo – Międzynarodowe Targi Sadownictwa odbyły się w dniach 7-9 grudnia 2023 roku w Ptak Warsaw Expo z aktywnym udziałem Klastra LTPP i prezentowaniem możliwości technicznych drona DJI Matrice 30 w sektorze rolniczym. To ważne wydarzenie branżowe, którego celem było zgromadzenie czołowych firm, ekspertów technologicznych i praktyków.

Miniony rok był dla  sadownictwa pełen wyzwań i zmian. Przedsiębiorcy  mierzyli się ze znaczącym wzrostem kosztów, nowymi regulacjami prawnymi czy ograniczeniem rynków zbytu.Do tego należy dodać wciąż rosnące kłopoty z importem i eksportem produktów.

Wydarzeniem towarzyszącym Fruit Poland Expo była dwudniowa konferencja  „Międzynarodowe Forum Sadownictwa i Warzywnictwa”, gdzie próbowano znaleźć rozwiązania najpoważniejszych problemów.

Pierwszy dzień dedykowany był  aktualnej sytuacji branży owocowej w Polsce. Rozmawiano  o krajowych trendach w produkcji, dystrybucji i marketingu. Kolejnego dnia dyskusja toczyła się wokół przyszłości przemysłu owocowego oraz wpływu ekologii na zmiany technologiczne. Szczególną uwagą zwracano ku oczekiwaniom Unii Europejskiej w zakresie ekologii oraz kwestii produkcji owoców przy zmniejszonym zużyciu chemii i energii.

Podczas targów zademonstrowany został projekt Klastra LTPP „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.” / Projekt CENTRUM 4.0 o tematyce robotycznej i dronowej /

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.