Misja biznesowa Klastra LTPP do Miami,USA

Klaster LTPP we współpracy z Klastrem Centralny Okręg Przemysłowy zorganizował w dniach 5-13 października 2019 Misję biznesową do Miami połączoną z udziałem w targach FITCE -Florida International Trade & Cultural Expo 2019.

Misja odbyła się na zaproszenie władz Broward County oraz organizacji biznesowych Florydy, Enterprise Florida oraz Florida Chamber of Commerce.Oprócz udziału w FITCE, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z lokalnym rynkiem, propozycjami inwestycyjnymi i kooperacyjnymi, wymiany doświadczeń i nawiązania roboczych kontaktów z partnerami amerykańskimi,przedstawicielami samorządów oraz amerykańskich i polonijnych organizacji biznesowych.

W misji, w ramach projektu „UWE – Usługi wsparcia eksportu dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra LTPP” realizowanego przez Klaster LTPP z programu POIR Poddziałanie 2.3.3, uczestniczyli członkowie Klastra LTPP: Unilogistcs Sp  zo.o, Promet Sp z o.o, Klaster COP, Pasja Win, PPH Malpol i C&K Kancelaria Doradztwa.

Podczas misji odbyły się liczne spotkania biznesowe z polskimi firmami działającymi na Florydzie oraz  spotkania B2B uczestników misji z wybranymi firmami, wizyta w Forcie Laurdeldale i Jacksonville. Grupa klastrowa zorganizowała na targach FITCE konferencję nt Trójmorza. Możliwości współpracy z Polską omówił p. Paweł Gębski – Radca Ekonomiczny Ambasady RP w Waszyngtonie, a Inicjatywę Trójmorza zaprezentował ekspert Atlantic Council p. Ian Brzezinski.

Grupa nawiązała ciekawe kontakty handlowe, logistyczne oraz biznesowe, które pomogą w zdobywaniu nowych rynków. Misja zapoczątkowała także działalność Polish-Floridian Business Group, która będzie kontynuowana w kolejnych latach

Projekt realizowany z funduszy unijnych w ramach POIR 2014-2020,Poddziałanie 2.3.3,.Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Fot. C&K, Klaster COP

 

Intermodel final review w Brukseli

Podsumowanie trzyletniego okresu realizacji międzynarodowego projektu INTERMODEL EU miało miejsce na spotkaniu partnerów konsorcjum z Komisją Europejską w Brukseli w dniach 8-10 października 2019.

Projekt INTEMODEL EU realizowany w partnerstwie międzynarodowym w ramach programu Horyzont 2020 zakończył się 31.08.2019. Liderem projektu była hiszpańska firma IDP – Ingenieria Y Arquitectura Iberia Sl. Pozostali partnerzy to: FGC – Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya,Hiszpania, CIMNE, International Centre for Numerical Methods in Engeneering, Hiszpania, DHL Freight Germany Holding Gmbh, Niemcy, VTT – Technical Research Centre of Finland Ltd , Finlandia,MACOMI System Symulation, Holandia VIAS Y Construcciones, Hiszpania, Bedeschi S.P.A. , Contship Italia S.P.A. , Włochy, The Port Authority of the Eastern Ligurian Sea, Włochy, Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o, Koordynator Klastra LTPP, Polska, Viasys VDC , Basf Construction Chemicals Espana S.L., Hiszpania, Kiruna Wagon Ab ,Szwecja.

Uczestników powitał Eduard Loscos, koordynator projektu INTERMODEL . Z ramienia Komisji Europejskiej wystąpił Sergio Escriba. Spotkanie poświęcone było ostatniemu przeglądowi działań i rezultatów projektu technicznych i finansowych, wyników i osiągnięć. Finalne raporty z poszczególnych działań zaprezentowali przedstawiciele poszczególnych WP. Prezentację ZNIK dotyczącą rozpowszechniania i komunikacji przedstawił p. Marcin Wozbonowicz. Szczególną uwagę poświecono technologii BIM i jej wykorzystaniu w portach.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele portów w Barcelonie, Rotterdamie. Zaprezentowano też nowe projekty COREALIS, PIXEL, DOCKS THE FUTURE, PORTFORWARD.

fot.CENIT