Klaster LTPP o elektromobilności

12 stycznia 2017 w sali konferencyjnej budynku KOGA przedstawiciele Klastra LTPP spotkali się z p. Włodzimierzem Hrymniakiem Menadżerem Projektu e-Bus/ Elektromobilność Polskiego Funduszu Rozwoju w Warszawie.

el1 el2 el3

Rozmowy dotyczyły możliwości rozwoju sektora elektrycznych pojazdów kołowych oraz jednostek pływających.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Energii opracowało kompleksowy program  wprowadzenia autobusów elektrycznych do polskich miast. Program e-Bus ma na celu stworzenie polskiego autobusu elektrycznego, którego kluczowe komponenty – bateria, falownik, układ napędowy oraz infrastruktura ładująca, będą produkowane w kraju przy wsparciu rodzimego potencjału naukowo-badawczego.

Środki na ten cel będą pochodziły z Funduszy Europejskich, Polskiego Funduszu Rozwoju, a także od partnerów przemysłowych.

W kolejnych krokach planowane jest ogłoszenie konkursów z zakresu B+R, zaproszenie firm do udziału w projekcie oraz wybór miast pilotażowych.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania Projektu Klastra LTPP, Trigonum i Pracodawców Pomorza „Strategicznie Doskonali”. Została też przedstawiona prezentacja firmy EMU – nowego członka Klastra.

Projekt Intermodel EU

Zapraszamy do obserwowania postępów  międzynarodowego projektu INTERMODEL. EU, realizowanego z programu Horyzont 2020 z udziałem Klastra LTPP.

Aktualności na stronie internetowej    http://www.intermodeleu.eu/

volo-ph-merlo-150218-1065-1024x681Projekt dotyczy rozwoju infrastruktury intermodalnej i sieci  kolejowych terminali towarowych . Celem projektu jest poprawa kluczowych wskaźników efektywności oraz ryzyka poprzez usprawnienie procesów decyzyjnych w fazie planowania i projektowania, z wykorzystaniem technologii BIM ((Building Information Modelling).

dsc0315520-20version202Liderem projektu jest IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA,  ZNIK jako koordynator Klastra LTPP jest jednym z 14 partnerów międzynarodowych: