Konferencja „Jak skutecznie pozyskać środki finansowe na rozwój eksportu”

15 listopada 2017 w gdańskim hotelu Central odbyła się konferencja Krajowych Klastrów Kluczowych „Jak skutecznie pozyskać środki finansowe na rozwój eksportu sektora gospodarki morskiej, mobilności elektrycznej i TSL”, zorganizowana przez Klaster LTPP  we współpracy ze Wschodnim Klastrem Budowlanym z Białegostoku.
Konferencja objęta patronatem medialnym przez portal gospodarkamorska.pl dedykowana projektom wspierającym eksport oraz finansującym promocję polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej zgromadziła liczne grono uczestników. Wśród gości znaleźli się  dr Tomasz Szymczak – Prezes Gdańskiej Fundacji

Przedsiębiorczości,p.Tomasz Kozłowski – Prezes Wschodniego Klastra Budowlanego, dr Jerzy Lewandowski Sekretarz Generalny KIGM, p. Karolina Lipińska z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego  Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele Rady Federacji NOT.

Prezentacja osiągnięć Wschodniego Klastra Budowlanego zapoczątkowała dyskusję panelową o roli instytucji otoczenia biznesu w rozwoju lokalnym i globalnym.

W trakcie spotkania zaprezentowano projekt „Intermodal, multimodal, electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz międzynarodowy projekt Klastra LTPP „Intermodel” realizowany w ramach programu H2020.

IV Kongres Rozwoju Transportu 2017, Łódź

6 listopada 2017 w Łodzi odbył się Kongres Rozwoju Transportu.Tegoroczna, czwarta już edycja toczyła się pod hasłem przewodnim „Centralny Port Komunikacyjny(m) sercem Polski?”

Kongres Rozwoju Transportu to jedno z największych niezależnych wydarzeń związanych z sektorem logistycznym. Gromadzi przedstawicieli władzy centralnej, największe firmy branżowe oraz liczne grono ekspertów i obserwatorów rynku. Nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli Klastra LTPP – Marka Świeczkowskiego i Jana Kordasiewicza.

Gośćmi  honorowymi kongresu był Wicepremier Piotr Gliński oraz Mikołaj Wild – pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Podczas kongresu  nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Klastrem LTPP  reprezentowanym przez Marka Świeczkowskiego  oraz Klastrem „Luxtorpeda 2.0” reprezentowanym przez Przewodniczącego Klastra – Czesława Warsa oraz Mateusza Izydorka. Celem porozumienia jest podjęcie współpracy w zakresie rozwoju sektora kolejowego, wzrostu ładunków intermodalnych,  rozwoju innowacyjnych technologii i promocji eksportu.

Równolegle do debaty głównej dotyczącej Centralnego Portu Komunikacyjnego odbywały się panele specjalistyczne poruszające m.in. tematykę  programu rządowego Luxtorpeda 2.0, perspektyw i oczekiwań branży, roli  centrów logistycznych w projekcie CPK, a także pociągów przyszłości takich jak Hyperloop, programu Big Data, Kolei Dużych Prędkości   oraz  bezpieczeństwa na kolei.