Badania testowe na wykrycie wirusa SARS CoV-2 w Gdańsku

Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA uruchomiły mobilny punkt pobrań w Gdańsku, drive thru w pobliżu Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego oferując testy na COVID-19.

W ramach współpracy Klastra LTPP z INVICTA,  laboratorium przygotowało zniżkową Ofertę specjalną badań  aktualną w dniach 15.05-20.05.2020  dla członków i partnerów naszego Klastra. Oferta regularna, dostępna dla wszystkich, obowiązuje w trybie ciągłym.

Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami zwiększymy liczbę wykonywanych badań na terenie województwa pomorskiego.
Na prośbę firm wystawiane są certyfikaty potwierdzające przebadanie Państwa pracowników. Takie certyfikaty mogą Państwo wykorzystać w placówkach aby uwiarygodnić swój wizerunek w oczach klientów. Dzięki takim działaniom zapewniają Państwo poczucie bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i potencjalnym klientom.

Szczegóły na stronie testujemy.org w zakładce Mobilne punkty pobrań lub pod numerem telefonu 696 059 658.

oferta specjalna covid-19

Oferta_Testy_Covid_19_KLTPP

Bezpieczeństwo finansowe pracowników podczas pandemii COVID-19

Firma Benefit Consulting – członek Klastra LTPP przygotowała ofertę Ubezpieczenia od utraty dochodów osób samozatrudnionych lub pracowników etatowych zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, dzieło.

To ochrona przychodu w przypadku niemożliwości wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie z powodu nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania. Szczegóły oferty znajdują się w załączonej prezentacji.

Kontakt ws oferty: Marzena Bobrowska, e-mail:marzena.bobrowska@bca.com.pl, tel 602 217 128

Oferta UBEZPIECZENIA OD UTRATY DOCHODÓW BC