MISJA GOSPODARCZA MSZ DO EGIPTU

W dniach 6-9 czerwca 2021 Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  organizuje  Misję Gospodarczą do Egiptu  dla polskich przedsiębiorców.

Potencjalni kontrahenci z Egiptu są  szczególne zainteresowani zapoznaniem się z polską ofertą z sektorów CyberSec, FinTech oraz SmartCity. Cele Misji:

  • nawiązanie kontaktów biznesowych oraz rozpoznanie konkurencji,
  • umożliwienie bezpośredniego kontaktu kontrahentów zagranicznych z polskimi firmami,
  • pogłębienie wiedzy o rynku egipskim oraz szansach na rozwinięcie działalności inwestycyjnej i eksportowej

Koszty Misji w tym przelot, wyżywienie i zakwaterowanie mogą być dla Członków Klastra LTPP dofinansowane z projektu „Czas na Afrykę” do 70% Więcej informacji o dofinansowaniu – p.Marcin Wozbonowicz e-mail marcin.wozbonowicz@klasterlogtrans.pl

Wstępne zgłoszenia oraz materiał informacyjny w języku angielskim w formie 1 slajdu należy  o przesyłać na  adresy mailowe bezpośrednio do  organizatorów Misji smartPoland@msz.gov.pl oraz rafal.sordyl@msz.gov.pl  do dnia 21 kwietnia br.Dokładniejsze informacje organizacyjne zostaną przekazane na spotkaniu przygotowawczym w formule on-line firmom, które zgłoszą zainteresowanie udziałem w misji.