Organizacje współpracujące, rekomendacje

 
 1. Gdański Obszar Metropolitalny w Gdańsku
 2. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA , Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Słupsku
 3. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni
 4. Związek Pracodawców „Klastry Polskie” w Warszawie
 5. Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku
 6. Zachodniopomorski Klaster Morski w Szczecinie
 7. Związek Miast i Gmin Morskich w Gdańsku
 8. Stowarzyszenie Klastra Przemysłowego Centralny Okręg Przemysłowy im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Radomiu , oddział w Warszawie
 9. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Wiedza: koordynator  Mazowieckiego Klastra ICT w Warszawie.
 10. Stowarzyszenie Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw w Ostródzie
 11. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 12. CTIC Centro Technologico – Hiszpania
 13. Smart City Lab Cluster – Estonia
 14. Centro Technologico Naval y del Mar – Hiszpania
 15. Confimprese Nordest – Włochy
 16. Insero E-Mobility S/A Cluster – Dania
 17. Logistik Netzwerk Thüringen – Niemcy
 18. NetPort Science Park AB (SVB) – Szwecja
 19. Railgrup Cluster- Hiszpania
 20. Instituto Andaluz de Tecnología – Hiszpania
 21. Netzwerk Logistik Leipzig-Halle e.V – Niemcy
 22. Logistik Netzwerk Thüringen e.V. – Niemcy
 23. ArchEnerg Cluster – Węgry
 24. Different Angle Cluster – Rumunia
 25. Cluster de Logistica Galicja – Hiszpania
 26. Electric Mobility Norway Cluster – Norwegia
 27. Spain Agrupación Empresarial Innovadora del
  Conocimiento de Asturias – Hiszpania
 28. Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) – Hiszpania
 29. Slovenská obchodná a priemyselná komora – Słowenia

 

List rekomendacyjny Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.
pismo prezydenta(1)-page-0

Pismo Ministerstwa Transportu popierające inicjatywę Klastra LTPP ws powołania Przedstawicielstwa Polskiej Gospodarki Morskiej i Sektora Logistyki w Pradze

pismo Minister Transportu

 

Podziękowanie Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości

 

List nominacyjny do Polskiej Nagrody Inteiigentnego Rozwoju 2021

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.