Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022

26 kwietnia 2023 w Radisson Blu Centrum Hotel Warszawa, odbyła się Konferencja podsumowująca Benchmarking klastrów Polsce – edycja 2022 pn. „Współpraca? Czy to się opłaca?”, zorganizowana przez PARP.

Wydarzenie  poświęcone było podsumowaniu współpracy w klastrach i klastrów z otoczeniem, tj. w regionie, kraju czy na rynku Europejskim oraz kondycji polskich klastrów, ich otwartości i gotowości na dynamicznie zachodzące zmiany w gospodarce. Zaprezentowano wyniki badania benchmarkingowego klastrów obejmujące lata 2020-2021, pokazujące jak krajowe klastry radziły sobie w pandemii Covid-19, w zestawieniu z wynikami z lat 2018-2019 oraz dobre praktyki wybranych klastrów, słabe i mocne strony  oraz ich pozycję na świecie.

Spotkanie otworzyło wystąpienie p.Marka Przeora (Team Leader, Departament Networks & Governance, DG GROW KE) w związku z 30  Rocznicą Wspólnego Rynku, nt. dotychczasowej roli klastrów i wyzwań przed nimi stojących na Wspólnym Rynku oraz p.Agaty Wancio (Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii), dotyczącego „Polityki klastrowej w Polsce”. Klaster LTPP reprezentowany był na Konferencji przez p.Jana Kordasiewicza – Wiceprezesa ZNIK Sp z o.o.

Bardzo ciekawą okazała się prelekcja kanadyjskiej ekspertki p. Danielle Arsenault z obszaru polityki klastrowej na temat kanadyjskich superklastrów innowacyjnych. D. Arsenault kieruje zespołem polityki strategicznej i partnerstwa programu Global Innovation Clusters i skupia się na pomaganiu klastrom we wzmacnianiu sieci między sektorem prywatnym, środowiskiem akademickim i rządami.
W tym kontekście  środowisko klastrów w Polsce jawi się jako bardzo zróżnicowane, a klastering to ciągłe wyzwania. Polskie klastry budują wewnątrz łańcuchy wartości oraz włączają się w krajowe i zagraniczne partnerstwa, wpasowują się w regionalne i krajowe Inteligentne Specjalizacje, przede wszystkim jednak kreują innowacje i współpracę międzynarodową.

Szkolenie dronowe w projekcie CENTRUM 4.0

14 kwietnia 2023 w w centrum szkoleniowym firmy Pragmasoft Sp. z o.o. pod Bydgoszczą odbyło się szkolenie dronowe, którego celem było przygotowanie pracowników koordynatora Klastra LTPP do świadczenia usług demonstracyjnych z profesjonalnego zastosowania drona w Przemyśle 4.0 oraz pozyskania kwalifikacji do wykonywania inspekcji termograficznych zgodnie z normą IEC TS 62446 3:2017.

W ramach szkolenia zostały przedstawione założenia dotyczące podstawowych aspektów fotowoltaiki, termografii oraz wykonywania inspekcji instalacji fotowoltaicznych zgodnie z obowiązującymi normami.

To kolejny etap projektu „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.”./Projekt CENTRUM 4.0/  zakończony uzyskaniem Certyfikatu branżowego.

 

Projekt realizowany przez Koordynatora Klastra LTPP w ramach  POIR 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału Koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.