European Strategic Cluster Partnership Sofia

6 marca 2017  w stolicy Bułgarii – Sofii, odbyło się spotkanie  Międzynarodowego Partnerstwa Klastrów MOVE,

 z udziałem reprezentujących Klaster LTPP  p. Zbigniewa Deinrycha i p. Sławomira Niecko.

Podczas spotkania zaprezentowały się wszystkie klastry uczestniczące w Porozumieniu oraz firmy  biorące udział w konferencji South-East European Conference and Exhibition on Smart Cities i towarzyszących wydarzeniu targach.