III Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy w Białymstoku

W dniach 24-26 czerwca 2022 w Białymstoku odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy oraz XXXII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców Przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uroczystość  zorganizowało Biuro Rzecznika MŚP we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku.

Dwudniowe posiedzenie Rady Przedsiębiorców dedykowane było kształceniu dualnemu. Zebranych powitali p. Adam Abramowicz Rzecznik MŚP oraz p. Witold Karczewski Prezes Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku.

Podczas uroczystej Gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyło się wręczenie odznaczeń Prezydenta RP, nagród Rzecznika MŚP – Filary Przedsiębiorczości  oraz Statuetek Izby Przemysłowo-Handlowej. Klaster LTPP reprezentowali Przewodniczący Rady Klastra p. Marek Świeczkowski, który znalazł się w gronie odznaczonych oraz Wiceprzewodniczący Rady Klastra p. Sławomir Niecko.

Galę uświetnił występ zespołu folklorystycznego Grajewianie oraz program wokalno-taneczny grupy artystów Opery i Filharmonii.

W dalszej części wydarzenia zaprezentowano nową inicjatywę budowy Parku Pomnika Przedsiębiorcy w Białymstoku. Odbyła się także aukcja charytatywna obrazów na rzecz rozbudowy Hospicjów.

Forum Wizja Rozwoju

W dniach 20-21 czerwca 2022 w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się V edycja Forum Wizja Rozwoju. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów.

Forum Wizja Rozwoju to największe wydarzenie poświęcone gospodarce, które odbywa się w Polsce północnej.Tematem dwudniowego spotkania z udziałem przedsiębiorców, ekonomistów, polityków, naukowców, przedstawicieli samorządów i rządu były najważniejsze wyzwania stojące przed polską gospodarką, związane m.in. z bezpieczeństwem, energetyką, gospodarką morską i współpracą międzynarodową.
W Forum wzięli udział członkowie Klastra LTPP. Na zaproszenie prezesa fundacji FWR p. Andrzeja Michalaka, jako panelista w bloku Gospodarka Morska, w panelu „Znaczenie uruchomienia Portu instalacyjnego w Polsce” oraz w panelu „Czy Centralny Port Komunikacyjny może stać się głównym hubem transportowym w Europie Środkowo-Wschodniej?” uczestniczył p. Marek Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP. W bloku Przemysł, w panelu „Przemysł ciężki w strategii rozwoju polskiej gospodarki” uczestniczył  Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG p. Dariusz Prostański.
Oprócz licznych debat i dyskusji panelowych podczas Forum odbyły się także Targi Pracy, Gala wręczenia Nagród Gospodarczych Forum Wizja Rozwoju – honorowych laurów przyznawanych firmom mającym znaczący wpływ na rozwój polskiej  gospodarki oraz Hackathon , gdzie wyróżniono najbardziej pomysłowych i innowacyjnych programistów.
Krótka relacja z wydarzenia znalazła się w TVP3 Gdańsk https://gdansk.tvp.pl/60852089/v-forum-wizja-rozwoju-w-gdyni