Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania PPK w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r.  i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawa wskazuje  dobrowolność gromadzenia oszczędności w ramach programu. Każda osoba zatrudniona zostanie zapisana do programu automatycznie, przy czym będzie mogła zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu.

Wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane przez pracodawcę i uczestnika(pracownika) PPK z własnych środków:

  •  Wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe . Pracodawca będzie mógł zadeklarować dodatkową dobrowolną wpłatę  w wysokości do 2,5%;
  •  Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika wyniesie co do zasady 2% wynagrodzenia. Uczestnik będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Wsparcie dla uczestników PPK ze strony państwa:

  •  jednorazowa wpłata : 250 zł dla każdego uczestnika PPK;
  •  coroczne dopłaty roczne: 240 zł dla każdego uczestnika PPK.

Podmioty zatrudniające będą zobowiązane do zawierania umów PPK w imieniu pracowników z instytucjami finansowymi.Więcej informacji na https://www.mojeppk.pl/

Szkolenia i pomoc w zakresie PPK deklaruje wiele firm, także członek Klastra LTPP – Benefit Consulting Sp. z o.o. Poniżej prezentacja szkoleniowa. Najbliższe szkolenia planowane są na 15.02 i 19.02 br, godz. 9.00 w aplikacji  Microsoft Teams.Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Zapraszamy do kontaktu: Marzena Bobrowska – Pełnomocnik Zarządu; tel 602217128;e-mail: marzena.boborowska@bca.com.pl

PPK – prezentacja szkoleniowa

 

GITEX 2020 Technology Week w Dubaju, 6-10 grudnia 2020

Po roku straconych okazji Targi GITEX w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powróciły z okazji 40-lecia z 5 niezwykłymi dniami, otwarte dla biznesu całego świata.Pomimo niepewnych czasów organizatorzy postawili na siłę ludzi. W tym roku GITEX, GITEX Future Stars, GISEC, Future Blockchain Summit i Marketing Mania stały się  wydarzeniem  NA ŻYWO, w Dubaju.

 

Ponad 1200 innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych, start-upów i podmiotów rządowych z ponad 60 krajów, 200 najbardziej aktywnych inwestorów z ponad 30 krajów, 350 prelegentów z 30 krajów pojawiło się na żywo na scenach w Dubaj World Trade Center.

Klaster LTPP zorganizował  misję na targi GITEX  oraz wspólny polski pawilon dla członków Klastra w ramach realizowanego projektu„ZEA – Wsparcie eksportu dla członków Klastra Logistyczno Transportowego „Północ -Południe” na rynku Emiratów Arabskich”, w ramach POIR, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Na  klastrowym stoisku zaprezentowały się firmy członkowskie  Viz-Art Automation i C&K KDG, a  kolejne dwie : VMS Media i Blue Technology wzięły udział w misji biznesowej do Dubaju. Organizacja wyjazdu na targi Gitex 2020 stała się także okazją do partnerskiej współpracy z MK Business Link – firmą specjalizującą się w rynkach krajów Bliskiego Wschodu, szczególnie w Emiratach Arabskich.

Podczas tagów odbyło się  pięć konferencji technicznych, z których każda poświęcona była  podstawowym branżom, a głównymi prelegentami na poszczególnych sesjach byli  czołowi przedstawiciele  świata technologii i biznesu.Sztuczna inteligencja, Smart Cities&5G, Start – upy, Fin Tech,  Edukacja, Ochrona zdrowia, Mobilność, Transport i łańcuchy dostaw przyszłości , to tylko niektóre poruszane tematy

Tegoroczny program konferencji to też bezprecedensowa platforma do oduczenia się strategii sprzed COVID, ponownego przemyślenia i zmiany perspektyw oraz przygotowania firm i na przyszłość i nowości, które pojawiają się w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz relacja  na:

https://www.gitex.com/

 https://www.facebook.com/GitexTechnologyWeek/

https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP

Fot.Gitex, Klaster LTPP

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.