Współpraca

Listy intencyjne/porozumienia o współpracy podpisane zostały przez Klaster z następującymi partnerami:

 

2012

  • Zachodniopomorski Klaster Morski w Szczecinie dotyczący powołania Koalicji Klastrów Bałtyckich.

 

2013

  • Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
  • Stowarzyszenie Klastra Przemysłowego Centralny Okręg Przemysłowy im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Radomiu
  • Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Wiedza: koordynatorem  Mazowieckiego Klastra ITC w Warszawie.
  • Stowarzyszenie Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw w Ostródzie
  • Wystosowaliśmy też propozycję współpracy bilateralnej do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Związku Miast i Gmin Morskich

Ponadto Klaster przystąpił do Związku Pracodawców Klastry Polskie w Warszawie

 

2014/2015

  • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
  • Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza

kkk_logopoziomecmyk

 

Logo_Klaster_LTPPcl_label_bronze(esca blau)

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.