Komunikat ws COVID-19

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną na świecie oraz na terenie Polski w postaci zagrożenia epidemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) i wejściem w życie z dniem 8 marca 2020 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 poz.374 i wprowadzeniem z dniem 15.03.2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 poz. 433), zaistniała konieczność czasowego ograniczenia i zawieszenia działań projektowych – spotkań, konferencji krajowych, a także wyjazdów zagranicznych. Wszystkie działania związane z realizacją przez Klaster LTPP projektów proeksportowych POIR Poddziałanie 2.3.3. zostały ograniczone w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich.

11 marca 2020 WHO ogłosiła pandemię związaną z koronawirusem. Część wyjazdów na misje zagraniczne stała się niemożliwa z powodu odwołania imprez lub przełożenia terminu.

16 marca 2020 Krajowe Klastry Kluczowe wspólnie wystosowały do PARP pismo ws wydłużenia okresu realizacji projektów POIR Poddziałanie 2.3.3, Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o zmianach, nowych terminach  i rozwoju sytuacji. Równocześnie prosimy o śledzenie oficjalnych informacji krajowych  na www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i światowych  na https://www.who.int/ oraz zachowanie ostrożności i odpowiedzialności w kontaktach biznesowych i prywatnych.

Zespół Koordynatora Klastra LTPP – ZNIK Sp.  z o.o oraz współpracownicy mogą pracować zdalnie od 9.03.2020 do 15.04.2020, wszyscy są do Państwa dyspozycji telefonicznie oraz mailowo.

Pracownicze Plany Kapitałowe – Benefit Consulting

W ramach współpracy w obrębie firm należących do Klastra Logistyczno – Transportowego Północ-Południe firma Benefit Consulting oferuje  doradztwo w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

W świetle nowo powstałego obowiązku wdrożenia PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych, przez każdego pracodawcę w Polsce Benefit Consulting proponuje wsparcie w dokonaniu wyboru i wdrożeniu programu PPK.

Eksperci Benefit Consulting doradzają pracodawcom w zakresie programów emerytalnych od wielu lat. Benefit Consulting jest  jednym z największych doradców w Polsce jeśli chodzi o ilość zarejestrowanych programów PPE w okresie ostatnich dwóch lat, obecnie doradza wielu pracodawcom w obszarze PPK. Dodatkowo, co również ważne,  Benefit Consulting był jednym z nielicznych doradców zaangażowanych w prace legislacyjne dotyczące PPK po stronie jedynej aktywnej organizacji pracodawców – Konfederacji Lewiatan.

Przypominamy, że ustawa nakłada bardzo sztywne ramy czasowe oraz zasady wdrożenia PPK dla przedsiębiorstw obarczone zarówno sankcjami finansowymi jak i karnymi, tak dla przedsiębiorstw jak i osób działających w ich imieniu.

Jako doświadczony doradca Benefit Consulting Państwu pomoże we właściwym wyborze instytucji finansowej, co pozwoli zminimalizować ilość obowiązków oraz zagrożeń, które wynikają z ustawy o PPK.

PPE – PPK – porównanie

PPE-PPK BC

Zapraszamy  do bezpośredniego kontaktu z Benefit Consulting. Osoba odpowiedzialna Marzena Bobrowska   marzena.bobrowska@bca.com.pl, tel.+48 602 217 128