Podpisanie II Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

W dniu 25 stycznia 2019 w Gdańsku, w sali Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Polskie Niebo” odbyło się uroczyste podpisanie II edycji Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Porozumienia są kontynuacją dotychczasowych działań, stanowią podstawę do dystrybucji środków strukturalnych przeznaczonych na badania i rozwój w województwie pomorskim. Po dokonaniu oceny  oraz rewizji obszarów specjalizacji wskazanych w czterech Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza podpisanych w dniu 28 stycznia 2016 , a także w związku z wygaśnięciem tych dokumentów po trzyletnim okresie ich obowiązywania, podjęto decyzję o dalszym utrzymaniu postanowień. Porozumienia zostały podpisane z partnerami reprezentującymi cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;

ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

W imieniu Klastra LTPP reprezentującego ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne, porozumienie podpisał Przewodniczący Klastra p. Marek Świeczkowski oraz p. Zbigniew Deinrych z Polskiej Żeglugi Elektrycznej.

Porozumienia podpisane 25 stycznia br. są podstawą do kontynuacji i dalszego konsekwentnego działania na rzecz rozwoju pomorskich innowacji przy zaangażowaniu możliwie jak największej i reprezentatywnej liczby partnerów i interesariuszy regionalnych .

Kongres POWERPOL 2019

XIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, odbyła  w dniach 14-15 stycznia 2019 r.  w warszawskim Hotelu Sofitel Victoria. Temat przewodni tegorocznego Kongresu to:„Rok 2019: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”.

Kongres był okazją do spotkania oraz wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicieli  największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. Poruszono m.in kwestie  kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności

Rok 2019 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian w wielu obszarach związanych zarówno z procesami legislacyjnymi jak i zakresie zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, elektromobilności, OZE oraz czystości powietrza.