Projekt AUCHIN

Wsparcie eksportu członków Klastra LTPP na rynkach perspektywicznych

Klaster Logistyczno Transportowy „Północ – Południe” prowadzi projekt „AFRICA/USA/CHINA – promocja produktów Klastra na rynkach perspektywicznych.” dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0003/19-00.

Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy „Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowego Północ – Południe na wybranych rynkach afrykańskich, amerykańskich oraz chińskim.

Wartość projektu: 3 374 667,88 zł ,

w tym dofinansowanie:  2 143 758,01 zł.

Na co można uzyskać nawet 500 tys. bezzwrotnego dofinansowania?

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na następujące działania: udział w targach i misjach gospodarczych, organizację programów szkoleniowych, współpracę międzynarodową, udział w kongresach, konferencjach, doradztwie związanym ekspansją międzynarodową, jak również na promocję i marketing w ramach inicjatywy klastrowej.

Jak aplikować o środki?

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w projekcie nie muszą przechodzić skomplikowanej procedury aplikacyjnej. Cały proces odbywa się bez zbędnych formalności, składania wniosków oraz czekania na wyniki konkursu. Wystarczy skontaktować się z biurem projektowym, przedstawić potrzeby przedsiębiorstwa i podpisać umowę.

Poziomy dofinansowania.

Mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% dofinansowania. Średnie przedsiębiorstwo – 60% dofinansowania. Duże przedsiębiorstwo – 40% dofinansowania

Budżet projektowy firmy ustalany jest indywidualnie, w zależności od przedstawionego kosztorysu Działań Eksportowych (misji, targów itp.) i może wynosić nawet 500 000 PLN.

Dlaczego warto przystąpić do projektu?

  • Szeroki wachlarz wsparcia.
  • Wysoki poziom dofinansowania.
  • Czas! Możliwa natychmiastowa realizacja projektu.
  • Brak konieczności aplikowania w konkursie.
  • Uproszczone zasady rozliczania projektu (brak konieczności angażowania dodatkowych pracowników).
  • Brak ograniczeń terytorialnych (przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność na terytorium RP).
  • Doświadczony zespół projektowy.

Uwaga! Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie? Napisz do nas: marcin.wozbonowicz@klasterlogtrans.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z  Marcin Wozbonowicz tel.: 780 094 481 .

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.