Warsztaty Inteligentne Specjalizacje Pomorza

26 marca 2024 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie warsztatowe dedykowane  Inteligentnym Specjalizacjom Pomorza (ISP), zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Obecnie trwa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027, która niesie ze sobą nowe możliwości i szanse dla pomorskich podmiotów realizujących projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzących innowacje.

W 2015 roku zostały wybrane obszary ISP, w które region inwestuje środki europejskie przeznaczone na badania i rozwój.

Obszary te skupiły się wokół czterech poniższych specjalizacji:
– ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne
– ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
– ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie
– ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych

 

Ciągły postęp w obszarze innowacji i zmiana światowych trendów technologicznych wymusza potrzebę weryfikacji wybranych ISP. Właśnie tej tematyce były poświęcone warsztaty.  Klaster LTPP jako Krajowy Klaster Kluczowy jest założycielem i aktywnym uczestnikiem ISP-1 Technologie offshore i portowo-logistyczne.

Rada Krajowych Klastrów Kluczowych

7 marca 2024 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowych Klastrów Kluczowych.

W imieniu gospodarzy gości powitała p. Agata Wancio, Zastępca Dyrektora,Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, MRiT Głównym tematem spotkania było omówienie kryteriów w konkursie „Rozwój oferty klastrów dla firm” w ramach działania 2.17 FENG, realizowanego w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Poruszane były również kwestie związane z nowym katalogiem KKK oraz założeniami ewaluacji ich działalności. .

.Koordynatorzy KKK przedstawili na posiedzeniu Rady wspólne stanowisko w tej sprawie W spotkaniu obok reprezentantów klastrów wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Koordynatora Klastra LTPP reprezentował p. Marek Świeczkowski – Prezes Zarządu, Przewodniczący Klastra LTPP

W Polsce z tytułem Krajowego Klastra Kluczowego jest 20 klastrów.