Gala Polskiego Produktu Przyszłości w Warszawie

Prezes Polskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska Kasprzak, zaprosiła przedstawicieli Klastra LTPP –  Marka Świeczkowskiego i Sławomira Niecko na uroczystą Galę wręczenia nagród Polskiego Produktu Przyszłości.

Gala PPP 1

Ceremonia odbyła się w Warszawie w Teatrze Kamienica z udziałem laureatów z całej Polski i zaproszonych gości.

Gala PPP 2Gala PPP 3

Galę poprowadził znany prezenter telewizyjny Maciej Kurzajewski, a na zakończenie wystąpił gospodarz Teatru Emilian Kamiński.

Spotkanie warsztatowe Grupy Roboczej ds Strategii Klastra LTPP

W  Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku ,11.12.2015 odbyło się spotkanie warsztatowe Grupy Roboczej Strategii dla Klastra LTPP.

Grupa robocza Strategia KLTPP 1

Na spotkaniu przedstawiono aktualny stan działań związanych z dokumentami strategicznymi i projektami Klastra oraz zgłoszono wnioski aktualizujące.

Dziękujemy za udostępnienie sali Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Gospodarczego UM Panu Adamowi Mikołajczykowi,  jego współpracownikom oraz Panom Pawłowi Bajurskiemu i Zbigniewowi Deinrychowi za zaprezentowane prezentacje.