Program Spektrum – granty pomocowe dla pomorskich firm

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o – koordynator Klastra Logistyczno Transportowego w Gdańsku został akredytowanym doradcą w  Bazie Instytucji Otoczenia Biznesu, w ramach programu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza.

 

 

 

Akredytacja w obszarze marketing dotyczy:
1.Opracowanie kompleksowego, zaawansowanego planu marketingowego –usługa doradcza dająca przedsiębiorcy pełen obraz czynników odnoszących się do potrzeb konsumenta, które firma chce zaspokoić
2.Audyt marketingowy –usługa doradcza polegająca na analizie otoczenia rynkowego firmy oraz jej działań marketingowych
3.Doradztwo public relations –doradztwo związane z kreowaniem wizerunku firmy
4.Badania i analiza rynku, badania marketingowe
5.Formułowanie strategii marketingowej, strategii marki, strategii komunikacji
6.Opracowanie planu marketingowego
7.Opracowanie i poprowadzenie kampanii promocyjnych
8.Doradztwo w procesie tworzenia i rozwijania stron www
9.Doradztwo w zakresie rozwoju sprzedaży internetowej
10.Copywriting
System SPEKTRUM działa na zasadzie konkursu grantowego, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dotacji na działania usługowe. Akredytacja ZNIK Sp. z o.o dotyczy obszaru marketingu. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są przedsiębiorcy należący do sektora MŚP, posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego.
Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie

 

UAWAGA! Termin składania wniosków został skrócony do 22.09.2020

XVII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

XVII  Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP odbędzie się 1 października 2020 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Temat Posiedzenia: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec polityki klimatycznej.

Posiedzenie podzielone będzie na trzy bloki tematyczne:
– Polityka klimatyczna Polski wobec wyzwań międzynarodowych
– Jak zyskać na zmianie polityki klimatycznej? Szanse dla sektora MŚP w Polsce
– Przedsiębiorcy wobec wyzwań polityki klimatycznej. Doświadczenia sektorowe i perspektywy na przyszłość

W posiedzeniu potwierdzili  udział m.in.:
– Jadwiga Emilewicz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
– Jacek Wasik, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu
– dr Leszek Karski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Standard Systems
– Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Prezes Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego
– Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego
– Bartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii, Agencja Rozwoju Przemysłu
– Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA.
i inni.

W skład Rady wchodzą  przedstawiciele Klastra LTPP – Marek Świeczkowski, Jerzy Uziębło i Jan Kordasiewicz reprezentujący pomorskich przedsiębiorców oraz  członków Klastra.

Posiedzenie będzie  transmitowane na kanałach społecznościowych Rzecznika MŚP.