Rada Klastra

ms

 • Marek Świeczkowski – Przewodniczący
 • Tomasz Kundzicz- Wiceprzewodniczący
 • Ryszard Gruda – Wiceprzewodniczący
 • Sławomir Niecko- Wiceprzewodniczący
 • Stefan Olszewski – Wiceprzewodniczący
 • Emilia Michalska – Wiceprzewodnicząca
 • Jerzy Uziębło – Wiceprzewodniczący

Działalność Rady

2012

 • 16.07.2012 – 1 posiedzenie Rady

Posiedzenie było poświęcone podsumowaniu  spotkania założycielskiego, w sprawie powołania Konsorcjum Klastra Logistyczno -Transportowego Północ-Południe oraz ukonstytuowaniu się Rady.

 • 27.11.2012 – 2 posiedzenie Rady

Posiedzenie było poświęcone podsumowaniu udziału Klastrowiczów w  Kongresie Klastrów w Białymstoku 20-21.11 2012 oraz  konferencji Miasto Plus 26-27.11.2012 w Gdańsku.

 • 17.12.2012 – 3 posiedzenie Rady

Na posiedzeniu omówiono m.in. projekt powołania Koalicji Klastrów Bałtyckich oraz propozycję nadania tytułu honorowego Przewodniczącego Klastra dla prof.Witolda Andruszkiewicza

Rada Klastra podjęła w roku 2012 następujące uchwały:

 • Uchwała nr 1 z dnia 16.07.2012 o ukonstytuowaniu się Rday
 • Uchwała nr 2 z dnia 17.12.2012 o zamianie funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

 2013

 • 16 stycznia 2013  posiedzenie Rady

Omówiono bieżące sprawy organizacyjne, a także związane z promocją Klastra w mediach.

 • 27.02.2013 posiedzenie Rady

Posiedzenie było poświęcone omówieniu możliwości, szans i kierunków rozwoju Klastra.

Rada Klastra powołała tez  Grupy Robocze Klastra oraz Ekspertów Klastra:

 1. Grupa Robocza ds transportu drogowego koordynowana przez PKS Oliwa
 2. Grupa Robocza ds energooszczędnych technologii logistycznych  koordynowana przez Instytut Elektrotechniki
 3. Grupa Robocza ds logistyki w otoczeniu Portu Lotniczego w Gdańsku  koordynowana przez Port Lotniczy Gdańsk
 4. Grupa Robocza ds szkoleń i badań naukowych sektora logistycznego koordynowana przez Wyższą Szkołę Bankową
 • 20.03.2013 – posiedzenie Rady

Na posiedzeniu omówiono udział przedstawicieli Klastra w zespole strategii województwa pomorskiego ds transportu .

 • 05.11.2013 – posiedzenie Rady

Posiedzenie poświecone omówieniu Strategii Klastra.

Rada Klastra podjęła w roku 2013 następujące uchwały:

 • Uchwała nr 1 z dnia 27.02..2013 o woli złożenia aplikacji do POIG działanie 5.1.
 • Uchwała nr 2 z dnia 27.02.2013 o powołaniu Grup Roboczych
 • Uchwała nr 3 z dnia 27.02.2013 o wprowadzeniu składki członkowskiej
 • Uchwała nr 4 z dnia 05.11.2013 o powołaniu Zespołu Doradczego Ekspertów Klastra

 

 

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.