Członkowie Zwyczajni

 1. PKS SA Oliwa w Gdańsku    https://pks-sa.com/
 2. Instytut Elektrotechniki w Gdańsku https://iel.pl
 3. Arkon Atelier Sp. z o.o. w Gdańsku  http://www.arkonatelier.pl
 4. P.H.U. Pro-Volley w Gdańsku  http://www.pro-volley.pl
 5. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku  https://www.wsb.pl/gdansk
 6. Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Mechanicznej  i Okrętownictwa (Wydz. O i O)  https://oio.pg.edu.pl
 7. Logintegra Sp. z o.o. w Gdańsku https://logintegra.com
 8. Urząd Gminy Cedry Wielkie  https://cedry-wielkie.pl
 9. Portal Gospodarka Morska PL – Wirtualne Firmy w Gdańsku  https://www.gospodarkamorska.pl
 10. Franklin s.c Miastko http://www.franklinpolska.pl
 11. AMZ Kutno http://amz.pl/
 12. Lodom Sp. z o.o. Chłodnie składowe w Szczecinie http://chlodniagryf.pl
 13. Polska Unia Mobilności Aktywnej w Gdańsku  http://mobilnosc.org
 14. Stako Sp. z o.o. w Słupsku  http://www.stako.pl
 15. PTAK  TRANSPORT – Usługi Transportowe Tadeusz Ptak  https://ptak-transport.pl
 16. Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi „PROJEKT FOX” w Olsztynie  http://projektfox.pl
 17. Activ Yachts Sp. z o.o. w Pszczółkach http://activyachts.com
 18. Medium w Gdańsku https://www.medium.net.pl/
 19. Ośrodek Szkolenia Zawodowego G. Nowotarski  w Gdańsku http://www.oszkursy.pl
 20. Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A w Gdyni http://nauta.pl
 21. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa o/Gdańsk  http://tnoik.org
 22. Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Jaś w Gdańsku
 23. Gdańska Szkoła Wyższa http://www.gwsa.pl
 24. Nelton Sp. z o.o w Pruszczu Gdańskim https://www.nelton.pl
 25. Związek Miast i Gmin Morskich http://zmigm.org.pl
 26. Sieć Badawcza  Łukasiewicz -Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie (Przemysłowy Instytut Motoryzacji) https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/
 27. C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o, Sp.k ( Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz Sp.j)  w Warszawie  http://www.kdg.waw.pl/
 28. Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w Gdańsku  https://gdansk.enot.p
 29. Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK w Gdańsku  https://poldek.pl
 30. ITMORE Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim https://itmore.pl
 31. XELLECT Tomasz Krzemiński w Bytomiu https://www.xellect.com
 32. Centrum Techniki Okrętowej S.A w Gdańsku  https://www.cto.gda.pl
 33. EMU Sp. z o.o Sp. k. w Gdańsku https://www.emu.com.pl
 34. Fundacja Centrum Technologii Morskich w Gdyni
 35. Port Gdański Eksploatacja S.A w Gdańsku https://www.pge.pl
 36. Polska Żegluga Elektryczna Sp. z o.o w Gdańsku
 37. GSG Towers Sp.z o.o w Gdańsku https://gdanskshipyard.pl
 38. Podkarpackie Centrum Produkcyjno -Wdrożeniowe „EKO-KARPATY” w Tarnowcu
 39. Elkom Trade S.A w Warszawie https://www.elkomtrade.eu
 40. Aserto Sp.. z o.o Sp. k w Rzeszowie https://aserto.pl/pl
 41. DB Port Szczecin Sp.z  o.o w Szczecinie  https://portszczecin.deutschebahn.com
 42. ENSYS S.C w Tczewie
 43. Renevable Energy Company Sp. z o.o (FreeVolt) w Warszawie  http://www.freevolt.pl/pl/
 44. Euro Com Project Nowiński, Zamroczyńska Sp. j w Warszawie http://www.freevolt.pl/pl/
 45. PPHU BENON Marek Bieńkowski w Mszczonowie  http://www.benon.com.pl
 46. X-KOM Sp. z o.o w Częstochowie https://www.x-kom.pl
 47. 1LOGISTICS ŻURALSKI Sp. z o.o w Słupsku  http://www.1logistics.com.pl
 48. FreeLight Polska Sp. w  o. ,Falenty Duże
 49. Perfect Data Sp. z o.o w Białymstoku https://perfect-data.pl
 50. Auxilion Sp.  z o.o w Tychach http://auxilion.pl
 51. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie  https://www.itwl.pl
 52. Uni-logistics Sp. z o.o w Gdyni https://unilog.eu
 53. INNOVEX Polska Sp. z o.o w Gdańsku http://innovex.pl
 54. NUADU Sp. z o.o.  w Gdyni https://nuadu.com/pl/poland
 55. Polish Forwarding Company Sp. z o.o w Warszawie  https://pfc24.pl
 56. Willson&Brown-WB Sp. z o.o Sp. k  w Warszawie  http://www.willson-brown.com/pl
 57. EneGIVE Operator Sp. z o.o w  Poznaniu http://enegive.com
 58. EneGIVE Infrastruktura  w Poznaniu http://enegive.com
 59. Ion Galenica Sp. z o.o w  Wysokiej Głogowskiej  http://iongalenica.pl
 60. TECH Sp. z o.o , Izabelin -Dziekanówek
 61. Uniwersytet Gdański https://ug.edu.pl
 62. GLOBAL-LAB Sp. z o.o w Warszawie
 63. PREMIUM Sp. z o.o w Białymstoku
 64. API-WTS Jarosław Maćko w Warszawie
 65. KOSYNIER Michał Bielawski w Buku https://kosynier.eu/pl
 66. HOSTEA Adam Antonijczuk , Izabelin Dziekanówek
 67. Stowarzyszenie na Rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów COP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Radomiu  http://www.copklaster.pl
 68. TRYBECO Sp. z o.o w Łodzi http://www.trybeco.com
 69. PROTEH GlassDeep Sp.  z o.o  w Gdańsku http://glassdeep.com
 70. ARTEK Artur Żochowski w Józefinie
 71. WAVE blue Sp.  z o.o w Warszawie
 72. HERB Usługi Produkcyjno-Handlowe M. Pokrywka w Adamówce
 73. BLACK HORN GROUP Sp. z o.o w Łodzi
 74. WATERSYSTEM Sp.  z o.o Sp.k w Warszawie  http://www.watersystem.com.pl
 75. ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A w Chojnicach  https://zrembchojnice.pl
 76. KOSPEL S.A w Koszalinie https://www.kospel.pl
 77. DEDAL Krzysztof Gliński Sp.j w Gdańsku  http://www.dedal.edu.pl
 78. EKO INDUSTRIE Sp.  z o.o(EKO-PLAST Sp. z o.o) w Słupsku  https://eko-industrie.com/pl
 79. AQUILA YACHTS Sp. z o.o w Gdańsku http://www.aquilayachts.pl
 80. FNX GROUP S.C w Gdańsku http://fnx-group.com/pl
 81. OMIDA SEA AND AIR Sp. z o.o w Gdyni https://seaandair.pl
 82. Oak Park Sp.  z o.o  w Gdańsku
 83. Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  http://not.lodz.pl
 84. Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o  https://instytutpb.com
 85. EKO-CERAMIKA Janusz Błażejewski w Jedwabnie  http://www.eko-ceramika.com
 86. BTM Innovations Sp.  z o.o  w Warszawie
 87. Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Technologii Human Cloud
 88. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” ZP  w Bydgoszczy https://www.pracodawcy.info.pl
 89. SEKWENCJA Sp.  z o.o w Piastowie https://www.sekwencja.eu
 90. Turecka Izba Gospodarcza w Turku https://tig.turek.pl
 91. Solutions4Tomorrow Sp. z o.o w Gdańsku
 92. TARGI KIELCE  S.A w Kielcach https://www.targikielce.pl
 93. P.P.H.U „Asia” Dorota Trzcińska w Iławie
 94. Biskup&Joks Brokers Sp.  z o.o we Wrocławiu http://bjbrokers.pl
 95. Benefit Consulting Sp. z o.o w Warszawie http://bca.com.pl
 96. EKSTRAKLASA LIVE PARK Sp. z o.o w Warszawie  http://livepark.pl
 97. HigoSense Sp.  z o.o(Horizen) w Warszawie http://higosense.com
 98. AZ FLOWERS Jacek Kuliński w Łodzi
 99. PROMET Sp. z o.o,Sp.k z Turku http://promet.org.pl
 100. Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy w Warszawie  https://kongresdrogowy.pl
 101. T-33 ARCHITEKCI Skrobun i Wspólnicy Sp.J w Gdyni
 102. INTEGROSTYL Sp. z o.o w Gdańsku
 103. MAZOVIA-GARDEN Sp. z o.o w Warszawie                http://mazovia-garden.pl/pl
 104. STALKONE Sp. z o.o w Gdyni http://www.stalkone.com
 105. WaSH INNIVATION  Sp. z o.o(HandyShower) w Warszawie  https://handyshower.pl
 106. Solutions4GA Sp. z o.o w Warszawie
 107. Ewa Stepaniuk Fashion Designer  we Wrocławiu   https://ewastepaniukcouture.com/
 108. „EGA” Sp. z o.o,Sp.k w Nowej Wsi Rzecznej  https://ega.com.pl
 109. TRE PRODUCT Sp. z o.o w Warszawie http://treproduct.com
 110. PPH MALPOL Stanisław Malicki https://malpol.com.pl
 111. California-Trading Sp. z o.o,Sp.k w Tczewie  https://www.california-trading.eu
 112. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni https://wsaib.pl
 113. VORTEX OIL ENGINEERING S.A w Warszawie
 114. HYPER POLAND ELECTRO S.A w Warszawie  https://www.hyperpoland.com/pl
 115. VersaBox Sp. z o.o w Warszawie https://versabox.eu
 116. eGain Sp. z o.o w Gdańsku https://www.egain.io/pl
 117. Salloytech Sp. z o.o w Otwocku http://www.salloytech.com
 118. VIZ-ART AUTOMATION Adam Aleksandrowicz w Warszawie  https://www.viz-art.pl
 119. CRUZ GROUP Sp.  z o.o w Poznaniu http://www.cruzgroup.pl
 120. BYOTTA Sp. z o.o w Gdańsku https://byotta.com
 121. Enformatic Systems Sp. z o.o w Rzeszowie https://www.enformatic.com/ 
 122. AKCENTA CZ  a.s w Pradze, Czechy https://www.akcenta.pl/
 123. Blue Technology Sp. z o.o w Białymstoku https://www.hyperbook.pl/
 124. VMS MEDIA Sp. z o.o w Warszawie https://vmsmedia.pl//
 125. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie http://www.iopan.pl/
 126. Real Logistics Sp. z o.o Sp.k we Wrocławiu                                       https://real-logistics.pl/
 127. UNIPIEK M.Kwaśniak Sp.k w Kwidzynie
 128. DG CORP GROUP Sp. z o.o Sp.k we Wrocławiuhttp://dgcorp.pl/
 129. Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności w Warszawie https://www.pime.pl/
 130. IMS MODULAR Sp. z o.o  w Warszawie http://www.imsmodular.pl/
 131. Foodio Concepts Sp. z o.o w Warszawie https://foodioconcepts.pl/
 132. BALT YARD Sp. z o.o w Gdyni  https://www.baltyard.com/pl/
 133. eN-TANK Sp. z o.o Sp.k w Lesznie  http://en-tank.eu/
 134. AVIOMECHANIKA Sp. z o.o w Kozach https://aviomechanika.pl/
 135. PHU Import-Export Stalkwas w Poznaniu http://www.stalkwas.com.pl/
 136. OMNI DEVELOPMENT Sp. z o.o Sp.k w Krakowie https://www.omnidevelopment.pl/   
 137. FRIZO Sp. z o.o w Warszawie https://frizo.pl/
 138. Profit Group Sp. z o.o w Falentach Dużych https://profitgroupsp.com/
 139. Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach http://www.komag.eu/
 140. JAKUSZ Sp.  z o.o w Kościerzynie  https://jakusz.com/
 141. TMSS Tomasz Marek Stage Service w Pruszczu Gdańskim http://www.tmss.pl/
 142. Spectre Solutions Sp. z o.o w Warszawie https://spectre.solutions/
 143. RANDS Sp. z o.o Sp.k  w Poznaniu http://www.rands.pl/
 144. DIGITRONIC Autogs Sp. z  o.o Sp.k w Białymstoku https://digitronicgas.pl/
 145. PROGET Sp. z  o.o  w Bielsku -Białej https://www.progetsoftware.com/pl/
 146. Farada Group Sp. z o.o w Lubartowie  https://farada.eu/
 147. KADUL Sp. z o.o w Gdyni http://www.kadul.com/
 148. Public Transport Service Sp.  z o.o w Warszawie https://www.ptservice.com.pl/
 149. LDT – Lublinensis Dron Transport Sp. z o.o w Lublinie https://www.facebook.com/Lublinensis.Dron.Transport/
 150. CENZIN Sp. z o.o w Warszawie  https://www.cenzin.com/
 151. AS PRODUKT Sebastian Pasturek w Małej Nieszawce https://www.asprodukt.com/
 152. CP Green Energy Sp. z o.o Sp.k w Pruszczu Gdańskim https://cpgreenenergy.pl/
 153. Sunvest Sp. z o.o w Tczewie https://sunvest.pl/pl/
 154. VERSATILEX Sp. z o.o w Krakowiehttp://versatilex.pl/
 155. GPW TECH S.A w Warszawie https://gpwtech.pl/
 156. APS Energia S.A , Stanisławów Pierwszyhttp://www.apsenergia.pl/
 157. TURKA INVEST Sp. z o.o w Tarczynie  https://www.turka.pl/
 158. GRIMAR Sp. z o.o w Katowicach http://www.grimar.pl/
 159. T-Master Sp. z o.o w Warszawie https://www.t-master.pl/
 160. ROLDROB S.A w Tomaszowie Mazowieckim https://www.roldrob.com.pl/
 161. PHU IMPEX Piotr Bęćkowski w Szczecinie              https://www.phu-impex.pl/
 162. PHUP CLEVRO Robert Klemba w Rawie Mazowieckiej http://www.clevro.pl/
 163. ARGUS MASZYNY Sp. z o.o  w Rumii  https://argusmaszyny.pl/
 164. KAKADO Sp. z o.o w Będzinie https://www.kakado.pl/
 165. WAYSUN FOUNDATION w Gdańsku https://waysunfoundation.org/
 166. APT NOM-MI Sp.z o.o w Bydgoszczy
 167. KG CONSTRUCTION Sp. z o.o w Zabrzu http://www.kgc.com.pl/
 168. STICCO Sp. z o.o w Gliwicach https://www.sticco.pl/
 169. SAFEKIDDO Sp.z o.o, Sp. k w Warszawie https://safekiddo.com/
 170. P.W. DIGITAL Tomasz Kaczmarek w Plewiskach https://digital24.pl/   https://newmediavr.com/
 171. CZMUDA Group Sp.z o.o w Dobrym Mieście http://www.czmuda.pl/
 172. LUG LIGHT FACTORY Sp.z o.o w Zielonej Górze https://www.lug.com.pl/
 173. BW ADVISORY Sp. z o.o w Warszawie https://www.itgrc.pl/
 174. INNOVIA Sp.z  o.o w Łodzi http://innovia.com.pl/
 175. INGLOBAL Sp. z o.o w Łodzi  http://inglobal.pl/
 176. HERMAN Sp. z o.o w Łodzi http://herman24.pl/
 177. FIVEONE Sp. z o.o w Łodzi http://fiveone.com.pl/
 178. ONLYPROINNOVATIONS Sp. z o.o w Łodzi http://onlyproinnovations.com/
 179. SELCORE Sp. z o.o w Łodzi http://selcore.pl/
 180. BridgeIQ Sp. z o.o w Warszawie http://bridgeiq.pl/
 181. Smart Faktor S.A w Warszawie https://web.smartfaktor.pl/
 182. GetinData Sp. z o.o Sp.k w Warszawie https://getindata.com/
 183. Respect Energy S.A w Warszawie https://respect.energy/
 184. Go2ecommerce Sp. z o.o w Warszawie                                https://agencja-ecommerce.pl/
 185. United Ideas Sp.z o.o w Warszawie https://www.anyrobot.com/
 186. SYSCARE – ARTE Sp. z o.o w Gdańsku                          http://www.syscare-arte.com
 187. VIPS CONCIERGE Sp. z o.o w Gdańsku http://www.vipsconcierge.eu/
 188. SolveQ Marcin Kulawik, Ida Kulawik S.C w Gdyni https://www.solveq.io/
 189. Synergia Pro Sp. z o.o we Wrocławiu https://synergycodes.com/
 190. FREEGO DRINK S.A w Hajnówce  https://www.freegodrink.com/
 191. SENTREX Sp. z o.o w Gogolinie http://sentrex.com.pl/
 192. Travel Manager Sp. z o.o w Poznaniu https://hotailors.com/pl/
 193. TIBERRIAS SOFTWARE Mateusz Jagodziński w Długołęce
 194. CHRONOSPACE Sp. z o.o w Gdańsku  https://chronospace.pl/
 195. TERRA HEXEN Sp. z o.o w Łodzi https://terrahexen.com/
 196. mTap Smart City Sp. z o.o w Olsztynie https://mtapsmartcity.com/

 

 

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.