Członkowie Zwyczajni

 1. PKS SA Oliwa w Gdańsku    https://pks-sa.com/
 2. Instytut Elektrotechniki w Gdańsku https://iel.pl
 3. Arkon Atelier Sp. z o.o. w Gdańsku  http://www.arkonatelier.pl
 4. P.H.U. Pro-Volley w Gdańsku  http://www.pro-volley.pl
 5. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku  https://www.wsb.pl/gdansk
 6. Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Mechanicznej  i Okrętownictwa (Wydz. O i O)  https://oio.pg.edu.pl
 7. Logintegra Sp. z o.o. w Gdańsku https://logintegra.com
 8. Urząd Gminy Cedry Wielkie  https://cedry-wielkie.pl
 9. Portal Gospodarka Morska PL – Wirtualne Firmy w Gdańsku  https://www.gospodarkamorska.pl
 10. Franklin s.c Miastko http://www.franklinpolska.pl
 11. AMZ Kutno http://amz.pl/
 12. Lodom Sp. z o.o. Chłodnie składowe w Szczecinie http://chlodniagryf.pl
 13. Polska Unia Mobilności Aktywnej w Gdańsku  http://mobilnosc.org
 14. Stako Sp. z o.o. w Słupsku  http://www.stako.pl
 15. PTAK  TRANSPORT – Usługi Transportowe Tadeusz Ptak  https://ptak-transport.pl
 16. Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi „PROJEKT FOX” w Olsztynie  http://projektfox.pl
 17. Activ Yachts Sp. z o.o. w Pszczółkach http://activyachts.com
 18. Medium w Gdańsku https://www.medium.net.pl/
 19. Ośrodek Szkolenia Zawodowego G. Nowotarski  w Gdańsku http://www.oszkursy.pl
 20. Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A w Gdyni http://nauta.pl
 21. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa o/Gdańsk  http://tnoik.org
 22. Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Jaś w Gdańsku
 23. Gdańska Szkoła Wyższa http://www.gwsa.pl
 24. Nelton Sp. z o.o w Pruszczu Gdańskim https://www.nelton.pl
 25. Związek Miast i Gmin Morskich http://zmigm.org.pl
 26. Sieć Badawcza  Łukasiewicz -Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie (Przemysłowy Instytut Motoryzacji) https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/
 27. C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o, Sp.k ( Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz Sp.j)  w Warszawie  http://www.kdg.waw.pl/
 28. Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w Gdańsku  https://gdansk.enot.p
 29. Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK w Gdańsku  https://poldek.pl
 30. ITMORE Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim https://itmore.pl
 31. XELLECT Tomasz Krzemiński w Bytomiu https://www.xellect.com
 32. Centrum Techniki Okrętowej S.A w Gdańsku  https://www.cto.gda.pl
 33. EMU Sp. z o.o Sp. k. w Gdańsku https://www.emu.com.pl
 34. Fundacja Centrum Technologii Morskich w Gdyni
 35. Port Gdański Eksploatacja S.A w Gdańsku https://www.pge.pl
 36. Polska Żegluga Elektryczna Sp. z o.o w Gdańsku
 37. Podkarpackie Centrum Produkcyjno -Wdrożeniowe „EKO-KARPATY” w Tarnowcu
 38. Aserto Sp.. z o.o Sp. k w Rzeszowie https://aserto.pl/pl
 39. DB Port Szczecin Sp.z  o.o w Szczecinie  https://portszczecin.deutschebahn.com
 40. ENSYS S.C w Tczewie
 41. Renevable Energy Company Sp. z o.o (FreeVolt Sp.z o.o) w Warszawie  http://www.freevolt.pl/pl/
 42. Euro Com Project Nowiński, Zamroczyńska Sp. j w Warszawie http://www.freevolt.pl/pl/
 43. PPHU BENON Marek Bieńkowski w Mszczonowie  http://www.benon.com.pl
 44. X-KOM Sp. z o.o w Częstochowie https://www.x-kom.pl
 45. FreeLight Polska Sp. w  o. ,Falenty Duże
 46. Perfect Data Sp. z o.o w Białymstoku https://perfect-data.pl
 47. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie  https://www.itwl.pl
 48. Uni-logistics Sp. z o.o w Gdyni https://unilog.eu
 49. INNOVEX Polska Sp. z o.o w Gdańsku http://innovex.pl
 50. NUADU Sp. z o.o.  w Gdyni https://nuadu.com/pl/poland
 51. Polish Forwarding Company Sp. z o.o w Warszawie  https://pfc24.pl
 52. Willson&Brown-WB Sp. z o.o Sp. k  w Warszawie  http://www.willson-brown.com/pl
 53. EneGIVE Operator Sp. z o.o w  Poznaniu http://enegive.com
 54. EneGIVE Infrastruktura  w Poznaniu http://enegive.com
 55. Ion Galenica Sp. z o.o w  Wysokiej Głogowskiej  http://iongalenica.pl
 56. TECH Sp. z o.o , Izabelin -Dziekanówek
 57. Uniwersytet Gdański https://ug.edu.pl
 58. GLOBAL-LAB Sp. z o.o w Warszawie
 59. PREMIUM Sp. z o.o w Białymstoku
 60. API-WTS Jarosław Maćko w Warszawie
 61. KOSYNIER Michał Bielawski w Buku https://kosynier.eu/pl
 62. HOSTEA Adam Antonijczuk , Izabelin Dziekanówek
 63. Stowarzyszenie na Rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów COP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Radomiu  http://www.copklaster.pl
 64. TRYBECO Sp. z o.o w Łodzi http://www.trybeco.com
 65. PROTEH GlassDeep Sp.  z o.o  w Gdańsku http://glassdeep.com
 66. ARTEK Artur Żochowski w Józefinie
 67. WAVE blue Sp.  z o.o w Warszawie
 68. HERB Usługi Produkcyjno-Handlowe M. Pokrywka w Adamówce
 69. BLACK HORN GROUP Sp. z o.o w Łodzi
 70. WATERSYSTEM Sp.  z o.o Sp.k w Warszawie  http://www.watersystem.com.pl
 71. ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A w Chojnicach  https://zrembchojnice.pl
 72. KOSPEL S.A w Koszalinie https://www.kospel.pl
 73. DEDAL Krzysztof Gliński Sp.j w Gdańsku  http://www.dedal.edu.pl
 74. AQUILA YACHTS Sp. z o.o w Gdańsku http://www.aquilayachts.pl
 75. FNX GROUP S.C w Gdańsku http://fnx-group.com/pl
 76. OMIDA SEA AND AIR Sp. z o.o w Gdyni https://seaandair.pl
 77. Oak Park Sp.  z o.o  w Gdańsku
 78. Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  http://not.lodz.pl
 79. Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o  https://instytutpb.com
 80. EKO-CERAMIKA Janusz Błażejewski w Jedwabnie  http://www.eko-ceramika.com
 81. BTM Innovations Sp.  z o.o  w Warszawie
 82. Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Technologii Human Cloud
 83. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” ZP  w Bydgoszczy https://www.pracodawcy.info.pl
 84. SEKWENCJA Sp.  z o.o w Piastowie https://www.sekwencja.eu
 85. Turecka Izba Gospodarcza w Turku https://tig.turek.pl
 86. Solutions4Tomorrow Sp. z o.o w Gdańsku
 87. TARGI KIELCE  S.A w Kielcach https://www.targikielce.pl
 88. P.P.H.U „Asia” Dorota Trzcińska w Iławie
 89. Biskup&Joks Brokers Sp.  z o.o we Wrocławiu http://bjbrokers.pl
 90. Benefit Consulting Sp. z o.o w Warszawie http://bca.com.pl
 91. EKSTRAKLASA LIVE PARK w Warszawie http://livepark.pl/
 92. HigoSense Sp.  z o.o(Horizen) w Warszawie http://higosense.com
 93. AZ FLOWERS Jacek Kuliński w Łodzi
 94. Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy w Warszawie  https://kongresdrogowy.pl
 95. INTEGROSTYL Sp. z o.o w Gdańsku
 96. MAZOVIA-GARDEN Sp. z o.o w Warszawie                http://mazovia-garden.pl/pl
 97. WaSH INNIVATION  Sp. z o.o(HandyShower) w Warszawie  https://handyshower.pl
 98. Solutions4GA Sp. z o.o w Warszawie
 99. Ewa Stepaniuk Fashion Designer  we Wrocławiu   https://ewastepaniukcouture.com/
 100. „EGA” Sp. z o.o,Sp.k w Nowej Wsi Rzecznej  https://ega.com.pl
 101. TRE PRODUCT Sp. z o.o w Warszawie http://treproduct.com
 102. PPH MALPOL Stanisław Malicki https://malpol.com.pl
 103. California-Trading Sp. z o.o,Sp.k w Tczewie  https://www.california-trading.eu
 104. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni https://wsaib.pl
 105. VORTEX OIL ENGINEERING S.A w Warszawie
 106. Nevomo LM S.A. z siedzibą w Warszawie (HYPER POLAND ELECTRO S.A) https://www.nevomo.tech
 107. VersaBox Sp. z o.o w Warszawie https://versabox.eu
 108. eGain Sp. z o.o w Gdańsku https://www.egain.io/pl
 109. Salloytech Sp. z o.o w Otwocku http://www.salloytech.com
 110. VIZ-ART AUTOMATION Adam Aleksandrowicz w Warszawie  https://www.viz-art.pl
 111. CRUZ GROUP Sp.  z o.o w Poznaniu http://www.cruzgroup.pl
 112. BYOTTA Sp. z o.o w Gdańsku https://byotta.com
 113. Enformatic Systems Sp. z o.o w Rzeszowie https://www.enformatic.com/ 
 114. AKCENTA CZ  a.s w Pradze, Czechy https://www.akcenta.pl/
 115. Blue Technology Sp. z o.o w Białymstoku https://www.hyperbook.pl/
 116. VMS MEDIA Sp. z o.o w Warszawie https://vmsmedia.pl//
 117. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie http://www.iopan.pl/
 118. Real Logistics Sp. z o.o Sp.k we Wrocławiu                                       https://real-logistics.pl/
 119. UNIPIEK M.Kwaśniak Sp.k w Kwidzynie
 120. DG CORP GROUP Sp. z o.o Sp.k we Wrocławiuhttp://dgcorp.pl/
 121. Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności w Warszawie https://www.pime.pl/
 122. IMS MODULAR Sp. z o.o  w Warszawie http://www.imsmodular.pl/
 123. Foodio Concepts Sp. z o.o w Warszawie https://foodioconcepts.pl/
 124. BALT YARD Sp. z o.o w Gdyni  https://www.baltyard.com/pl/
 125. eN-TANK Sp. z o.o Sp.k w Lesznie  http://en-tank.eu/
 126. AVIOMECHANIKA Sp. z o.o w Kozach https://aviomechanika.pl/
 127. PHU Import-Export Stalkwas w Poznaniu http://www.stalkwas.com.pl/
 128. OMNI DEVELOPMENT Sp. z o.o Sp.k w Krakowie https://www.omnidevelopment.pl/   
 129. FRIZO Sp. z o.o w Warszawie https://frizo.pl/
 130. Profit Group Sp. z o.o w Falentach Dużych https://profitgroupsp.com/
 131. Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach http://www.komag.eu/
 132. JAKUSZ Sp.  z o.o w Kościerzynie  https://jakusz.com/
 133. TMSS Tomasz Marek Stage Service w Pruszczu Gdańskim http://www.tmss.pl/
 134. Spectre Solutions Sp. z o.o w Warszawie https://spectre.solutions/
 135. RANDS Sp. z o.o Sp.k  w Poznaniu http://www.rands.pl/
 136. DIGITRONIC Autogs Sp. z  o.o Sp.k w Białymstoku https://digitronicgas.pl/
 137. PROGET Sp. z  o.o  w Bielsku -Białej https://www.progetsoftware.com/pl/
 138. Farada Group Sp. z o.o w Lubartowie  https://farada.eu/
 139. KADUL Sp. z o.o w Gdyni http://www.kadul.com/
 140. Public Transport Service Sp.  z o.o w Warszawie https://www.ptservice.com.pl/
 141. LDT – Lublinensis Dron Transport Sp. z o.o w Lublinie https://www.facebook.com/Lublinensis.Dron.Transport/
 142. CENZIN Sp. z o.o w Warszawie  https://www.cenzin.com/
 143. AS PRODUKT Sebastian Pasturek w Małej Nieszawce https://www.asprodukt.com/
 144. CP Green Energy Sp. z o.o Sp.k w Pruszczu Gdańskim https://cpgreenenergy.pl/
 145. Sunvest Sp. z o.o w Tczewie https://sunvest.pl/pl/
 146. VERSATILEX Sp. z o.o w Krakowiehttp://versatilex.pl/
 147. GPW TECH S.A w Warszawie https://gpwtech.pl/
 148. APS Energia S.A , Stanisławów Pierwszyhttp://www.apsenergia.pl/
 149. TURKA INVEST Sp. z o.o w Tarczynie  https://www.turka.pl/
 150. GRIMAR Sp. z o.o w Katowicach http://www.grimar.pl/
 151. T-Master Sp. z o.o w Warszawie https://www.t-master.pl/
 152. ROLDROB S.A w Tomaszowie Mazowieckim https://www.roldrob.com.pl/
 153. PHU IMPEX Piotr Bęćkowski w Szczecinie              https://www.phu-impex.pl/
 154. PHUP CLEVRO Robert Klemba w Rawie Mazowieckiej http://www.clevro.pl/
 155. ARGUS MASZYNY Sp. z o.o  w Rumii  https://argusmaszyny.pl/
 156. KAKADO Sp. z o.o w Będzinie https://www.kakado.pl/
 157. WAYSUN FOUNDATION w Gdańsku https://waysunfoundation.org/
 158. APT NOM-MI Sp.z o.o w Bydgoszczy
 159. KG CONSTRUCTION Sp. z o.o w Zabrzu http://www.kgc.com.pl/
 160. STICCO Sp. z o.o w Gliwicach https://www.sticco.pl/
 161. SAFEKIDDO Sp.z o.o, Sp. k w Warszawie https://safekiddo.com/
 162. P.W. DIGITAL Tomasz Kaczmarek w Plewiskach https://digital24.pl/   https://newmediavr.com/
 163. CZMUDA Group Sp.z o.o w Dobrym Mieście http://www.czmuda.pl/
 164. LUG LIGHT FACTORY Sp.z o.o w Zielonej Górze https://www.lug.com.pl/
 165. BW ADVISORY Sp. z o.o w Warszawie https://www.itgrc.pl/
 166. INNOVIA Sp.z  o.o w Łodzi http://innovia.com.pl/
 167. INGLOBAL Sp. z o.o w Łodzi  http://inglobal.pl/
 168. HERMAN Sp. z o.o w Łodzi http://herman24.pl/
 169. FIVEONE Sp. z o.o w Łodzi http://fiveone.com.pl/
 170. ONLYPROINNOVATIONS Sp. z o.o w Łodzi http://onlyproinnovations.com/
 171. SELCORE Sp. z o.o w Łodzi http://selcore.pl/
 172. BridgeIQ Sp. z o.o w Warszawie http://bridgeiq.pl/
 173. Smart Faktor S.A w Warszawie https://web.smartfaktor.pl/
 174. GetinData Sp. z o.o Sp.k w Warszawie https://getindata.com/
 175. Respect Energy S.A w Warszawie https://respect.energy/
 176. Go2ecommerce Sp. z o.o w Warszawie                                https://agencja-ecommerce.pl/
 177. United Ideas Sp.z o.o w Warszawie https://www.anyrobot.com/
 178. SYSCARE – ARTE Sp. z o.o w Gdańsku                          http://www.syscare-arte.com
 179. VIPS CONCIERGE Sp. z o.o w Gdańsku http://www.vipsconcierge.eu/
 180. SolveQ Marcin Kulawik, Ida Kulawik S.C w Gdyni https://www.solveq.io/
 181. Synergia Pro Sp. z o.o we Wrocławiu https://synergycodes.com/
 182. FREEGO DRINK S.A w Hajnówce  https://www.freegodrink.com/
 183. SENTREX Sp. z o.o w Gogolinie http://sentrex.com.pl/
 184. Travel Manager Sp. z o.o w Poznaniu https://hotailors.com/pl/
 185. TIBERRIAS SOFTWARE Mateusz Jagodziński w Długołęce
 186. CHRONOSPACE Sp. z o.o w Gdańsku  https://chronospace.pl/
 187. TERRA HEXEN Sp. z o.o w Łodzi https://terrahexen.com/
 188. mTap Smart City Sp. z o.o w Olsztynie https://mtapsmartcity.com/
 189. Tech Ocean Sp.z o.o w Warszawie https://techocean.pl/
 190. MOTO&MARINE Magdalena Okrój w Gdyni http://goldenslide.pl/
 191. DP LOGISTICS Sp. z o.o w Słupsku http://www.dp-logistics.eu/
 192. Kancelaria Prawno-Patentowa Przyborska -Bojanowska w Baninie https://bojanowska.com/
 193. TRAFTA Sp.z o.o w Myszkowie https://trafta.pl/
 194. HI-TECH Technologia Sp.z o.o Sp.k z Koła http://www.hitechtechnologia.com/
 195. FREEVOTL S,A w Warszawie https://www.freevolt.pl/
 196. ECO-HAND Sp.z  o.o w Warszawie http://www.ecohand.pl/
 197. Kancelaria Adwokacka Adam Gautier w Gdańsku https://gautier.com.pl/
 198. PPH MOTOPLAST w Niepruszewie https://www.motoplast.pl/

 

 

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.