Członkowie Zwyczajni

 1. PKS SA Oliwa w Gdańsku    https://pks-sa.com/
 2. Instytut Elektrotechniki w Gdańsku https://iel.pl
 3. Arkon Atelier Sp. z o.o. w Gdańsku  http://www.arkonatelier.pl
 4. P.H.U. Pro-Volley w Gdańsku  http://www.pro-volley.pl
 5. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku  https://www.wsb.pl/gdansk
 6. Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Mechanicznej  i Okrętownictwa (Wydz. O i O)  https://oio.pg.edu.pl
 7. Logintegra Sp. z o.o. w Gdańsku https://logintegra.com
 8. Urząd Gminy Cedry Wielkie  https://cedry-wielkie.pl
 9. Portal Gospodarka Morska PL – Wirtualne Firmy w Gdańsku  https://www.gospodarkamorska.pl
 10. Franklin s.c Miastko http://www.franklinpolska.pl
 11. AMZ Kutno http://amz.pl/
 12. Lodom Sp. z o.o. Chłodnie składowe w Szczecinie http://chlodniagryf.pl
 13. Polska Unia Mobilności Aktywnej w Gdańsku  http://mobilnosc.org
 14. Stako Sp. z o.o. w Słupsku  http://www.stako.pl
 15. PTAK  TRANSPORT – Usługi Transportowe Tadeusz Ptak  w Gdańsku https://ptak-transport.pl
 16. Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi „PROJEKT FOX” w Olsztynie  http://projektfox.pl
 17. Activ Yachts Sp. z o.o. w Pszczółkach http://activyachts.com
 18. Medium w Gdańsku https://www.medium.net.pl/
 19. Ośrodek Szkolenia Zawodowego G. Nowotarski  w Gdańsku http://www.oszkursy.pl
 20. Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A w Gdyni http://nauta.pl
 21. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa o/Gdańsk  http://tnoik.org
 22. Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Jaś w Gdańsku
 23. Gdańska Szkoła Wyższa http://www.gwsa.pl
 24. Nelton Sp. z o.o w Pruszczu Gdańskim https://www.nelton.pl
 25. Związek Miast i Gmin Morskich http://zmigm.org.pl
 26. Sieć Badawcza  Łukasiewicz -Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie (Przemysłowy Instytut Motoryzacji) https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/
 27. C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o, Sp.k ( Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz Sp.j)  w Warszawie  http://www.kdg.waw.pl/
 28. Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w Gdańsku  https://gdansk.enot.p
 29. Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK w Gdańsku  https://poldek.pl
 30. ITMORE Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim https://itmore.pl
 31. Centrum Techniki Okrętowej S.A w Gdańsku  https://www.cto.gda.pl
 32. EMU Sp. z o.o Sp. k. w Gdańsku https://www.emu.com.pl
 33. Fundacja Centrum Technologii Morskich w Gdyni
 34. Port Gdański Eksploatacja S.A w Gdańsku https://www.pge.pl
 35. Polska Żegluga Elektryczna Sp. z o.o w Gdańsku
 36. Podkarpackie Centrum Produkcyjno -Wdrożeniowe „EKO-KARPATY” w Tarnowcu
 37. Aserto Sp.. z o.o Sp. k w Rzeszowie https://aserto.pl/pl
 38. DB Port Szczecin Sp.z  o.o w Szczecinie  https://portszczecin.deutschebahn.com
 39. ENSYS S.C w Tczewie
 40. Euro Com Project Nowiński, Zamroczyńska Sp. j w Warszawie http://www.freevolt.pl/pl/
 41. X-KOM Sp. z o.o w Częstochowie https://www.x-kom.pl
 42. Perfect Data Sp. z o.o w Białymstoku https://perfect-data.pl
 43. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie  https://www.itwl.pl
 44. Uni-logistics Sp. z o.o w Gdyni https://unilog.eu
 45. INNOVEX Polska Sp. z o.o w Gdańsku http://innovex.pl
 46. NUADU Sp. z o.o.  w Gdyni https://nuadu.com/pl/poland
 47. Polish Forwarding Company Sp. z o.o w Warszawie  https://pfc24.pl
 48. Ion Galenica Sp. z o.o w  Wysokiej Głogowskiej  http://iongalenica.pl
 49. TECH Sp. z o.o , Izabelin -Dziekanówek
 50. Uniwersytet Gdański https://ug.edu.pl
 51. GLOBAL-LAB Sp. z o.o w Warszawie
 52. API-WTS Jarosław Maćko w Warszawie
 53. Stowarzyszenie na Rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów COP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Radomiu  http://www.copklaster.pl
 54. TRYBECO Sp. z o.o w Łodzi http://www.trybeco.com
 55. PROTEH GlassDeep Sp.  z o.o  w Gdańsku http://glassdeep.com
 56. ARTEK Artur Żochowski w Józefinie
 57. WAVE blue Sp.  z o.o w Warszawie
 58. HERB Usługi Produkcyjno-Handlowe M. Pokrywka w Adamówce
 59. WATERSYSTEM Sp.  z o.o Sp.k w Warszawie  http://www.watersystem.com.pl
 60. ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A w Chojnicach  https://zrembchojnice.pl
 61. KOSPEL S.A w Koszalinie https://www.kospel.pl
 62. DEDAL Krzysztof Gliński Sp.j w Gdańsku  http://www.dedal.edu.pl
 63. AQUILA YACHTS Sp. z o.o w Gdańsku http://www.aquilayachts.pl
 64. FNX GROUP S.C w Gdańsku http://fnx-group.com/pl
 65. OMIDA SEA AND AIR Sp. z o.o w Gdyni https://seaandair.pl
 66. Oak Park Sp.  z o.o  w Gdańsku
 67. Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  http://not.lodz.pl
 68. EKO-CERAMIKA Janusz Błażejewski w Jedwabnie  http://www.eko-ceramika.com
 69. BTM Innovations Sp.  z o.o  w Warszawie
 70. Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Technologii Human Cloud w Gliwicach
 71. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” ZP  w Bydgoszczy https://www.pracodawcy.info.pl
 72. SEKWENCJA Sp.  z o.o w Piastowie https://www.sekwencja.eu
 73. Turecka Izba Gospodarcza w Turku https://tig.turek.pl
 74. Solutions4Tomorrow Sp. z o.o w Gdańsku
 75. TARGI KIELCE  S.A w Kielcach https://www.targikielce.pl
 76. P.P.H.U „Asia” Dorota Trzcińska w Iławie
 77. Benefit Consulting Sp. z o.o w Warszawie http://bca.com.pl
 78. EKSTRAKLASA LIVE PARK w Warszawie http://livepark.pl/
 79. HigoSense Sp.  z o.o(Horizen) w Warszawie http://higosense.com
 80. Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy w Warszawie  https://kongresdrogowy.pl
 81. INTEGROSTYL Sp. z o.o w Gdańsku
 82. MAZOVIA-GARDEN Sp. z o.o w Warszawie                http://mazovia-garden.pl/pl
 83. WaSH INNIVATION  Sp. z o.o(HandyShower) w Warszawie  https://handyshower.pl
 84. „EGA” Sp. z o.o,Sp.k w Nowej Wsi Rzecznej  https://ega.com.pl
 85. California-Trading Sp. z o.o,Sp.k w Tczewie  https://www.california-trading.eu
 86. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni https://wsaib.pl
 87. VORTEX OIL ENGINEERING S.A w Warszawie
 88. Nevomo LM S.A. z siedzibą w Warszawie (HYPER POLAND ELECTRO S.A) https://www.nevomo.tech
 89. VersaBox Sp. z o.o w Warszawie https://versabox.eu
 90. eGain Sp. z o.o w Gdańsku https://www.egain.io/pl
 91. Salloytech Sp. z o.o w Otwocku http://www.salloytech.com
 92. VIZ-ART AUTOMATION Adam Aleksandrowicz w Warszawie  https://www.viz-art.pl
 93. CRUZ GROUP Sp.  z o.o w Poznaniu http://www.cruzgroup.pl
 94. BYOTTA Sp. z o.o w Gdańsku https://byotta.com
 95. Enformatic Systems Sp. z o.o w Rzeszowie https://www.enformatic.com/ 
 96. Blue Technology Sp. z o.o w Białymstoku https://www.hyperbook.pl/
 97. VMS MEDIA Sp. z o.o w Warszawie https://vmsmedia.pl//
 98. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie http://www.iopan.pl/
 99. Real Logistics Sp. z o.o Sp.k we Wrocławiu                                       https://real-logistics.pl/
 100. UNIPIEK M.Kwaśniak Sp.j(UNIPIEK M. Kwaśniak Sp.k) w Kwidzynie
 101. DG CORP GROUP Sp. z o.o Sp.k we Wrocławiuhttp://dgcorp.pl/
 102. Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności w Warszawie https://www.pime.pl/
 103. IMS MODULAR Sp. z o.o  w Warszawie http://www.imsmodular.pl/
 104. Foodio Concepts Sp. z o.o w Warszawie https://foodioconcepts.pl/
 105. BALT YARD Sp. z o.o w Gdyni  https://www.baltyard.com/pl/
 106. eN-TANK Sp. z o.o Sp.k w Lesznie  http://en-tank.eu/
 107. AVIOMECHANIKA Sp. z o.o w Kozach https://aviomechanika.pl/
 108. PHU Import-Export Stalkwas w Poznaniu http://www.stalkwas.com.pl/
 109. OMNI DEVELOPMENT Sp. z o.o Sp.k w Krakowie https://www.omnidevelopment.pl/   
 110. FRIZO Sp. z o.o w Warszawie https://frizo.pl/
 111. Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach http://www.komag.eu/
 112. JAKUSZ Sp.  z o.o w Kościerzynie  https://jakusz.com/
 113. TMSS Tomasz Marek Stage Service w Pruszczu Gdańskim http://www.tmss.pl/
 114. Spectre Solutions Sp. z o.o w Warszawie https://spectre.solutions/
 115. RANDS RYŻEWSCY  Sp.k  w Poznaniu http://www.rands.pl/
 116. Farada Group Sp. z o.o w Lubartowie  https://farada.eu/
 117. KADUL Sp. z o.o w Gdyni http://www.kadul.com/
 118. Public Transport Service Sp.  z o.o w Warszawie https://www.ptservice.com.pl/
 119. CENZIN Sp. z o.o w Warszawie  https://www.cenzin.com/
 120. AS PRODUKT Sebastian Pasturek w Małej Nieszawce https://www.asprodukt.com/
 121. CP Green Energy Sp. z o.o Sp.k w Pruszczu Gdańskim https://cpgreenenergy.pl/
 122. Sunvest Sp. z o.o w Tczewie https://sunvest.pl/pl/
 123. VERSATILEX Sp. z o.o w Krakowiehttp://versatilex.pl/
 124. GPW TECH S.A w Warszawie https://gpwtech.pl/
 125. APS Energia S.A , Stanisławów Pierwszyhttp://www.apsenergia.pl/
 126. TURKA INVEST Sp. z o.o w Tarczynie  https://www.turka.pl/
 127. GRIMAR Sp. z o.o w Katowicach http://www.grimar.pl/
 128. T-Master Sp. z o.o w Warszawie https://www.t-master.pl/
 129. NATURAGRA DRÓB SZLACHETNY Sp. z o.o (ROLDROB S.A cesja) w Tomaszowie Mazowieckim https://www.roldrob.com.pl/
 130. PHU IMPEX Piotr Bęćkowski w Szczecinie              https://www.phu-impex.pl/
 131. PHUP CLEVRO Robert Klemba w Rawie Mazowieckiej http://www.clevro.pl/
 132. ARGUS MASZYNY Sp. z o.o  w Rumii  https://argusmaszyny.pl/
 133. KAKADO Sp. z o.o w Będzinie https://www.kakado.pl/
 134. WAYSUN FOUNDATION w Gdańsku https://waysunfoundation.org/
 135. APT NOM-MI Sp.z o.o w Bydgoszczy
 136. KG CONSTRUCTION Sp. z o.o w Zabrzu http://www.kgc.com.pl/
 137. STICCO Sp. z o.o w Gliwicach https://www.sticco.pl/
 138. SAFEKIDDO Sp.z o.o, Sp. k w Warszawie https://safekiddo.com/
 139. P.W. DIGITAL Tomasz Kaczmarek w Plewiskach https://digital24.pl/   https://newmediavr.com/
 140. CZMUDA Group Sp.z o.o w Dobrym Mieście http://www.czmuda.pl/
 141. LUG LIGHT FACTORY Sp.z o.o w Zielonej Górze https://www.lug.com.pl/
 142. BW ADVISORY Sp. z o.o w Warszawie https://www.itgrc.pl/
 143. INNOVIA Sp.z  o.o w Łodzi http://innovia.com.pl/
 144. INGLOBAL Sp. z o.o w Łodzi  http://inglobal.pl/
 145. HERMAN Sp. z o.o w Łodzi http://herman24.pl/
 146. FIVEONE Sp. z o.o w Łodzi http://fiveone.com.pl/
 147. ONLYPROINNOVATIONS Sp. z o.o w Łodzi http://onlyproinnovations.com/
 148. SELCORE Sp. z o.o w Łodzi http://selcore.pl/
 149. BridgeIQ Sp. z o.o w Warszawie http://bridgeiq.pl/
 150. Smart Faktor S.A w Warszawie https://web.smartfaktor.pl/
 151. GetinData Sp. z o.o Sp.k w Warszawie https://getindata.com/
 152. Respect Energy S.A w Warszawie https://respect.energy/
 153.  DEVTALENTS SP. z o.o w Warszawie(United Ideas Sp.z o.o w Warszawie) https://www.anyrobot.com/
 154. SYSCARE – ARTE Sp. z o.o w Gdańsku                          http://www.syscare-arte.com
 155. VIPS CONCIERGE Sp. z o.o w Gdańsku http://www.vipsconcierge.eu/
 156. SolveQ Marcin Kulawik Sp. komandytowo-akcyjna w Gdynihttps://www.solveq.io/  (SolveQ Marcin Kulawik, Ida Kulawik S.C w Gdyni cesja)
 157. FREEGO DRINK S.A w Hajnówce  https://www.freegodrink.com/
 158. SENTREX Sp. z o.o w Gogolinie http://sentrex.com.pl/
 159. Travel Manager Sp. z o.o w Poznaniu https://hotailors.com/pl/
 160. TIBERRIAS SOFTWARE Mateusz Jagodziński w Długołęce
 161. CHRONOSPACE Sp. z o.o w Gdańsku  https://chronospace.pl/
 162. TERRA HEXEN Sp. z o.o w Łodzi https://terrahexen.com/
 163. mTap Smart City Sp. z o.o w Olsztynie https://mtapsmartcity.com/
 164. Tech Ocean Sp.z o.o w Warszawie https://techocean.pl/
 165. MOTO&MARINE Magdalena Okrój w Gdyni http://goldenslide.pl/
 166. DP LOGISTICS Sp. z o.o w Słupsku http://www.dp-logistics.eu/
 167. Kancelaria Prawno-Patentowa Przyborska -Bojanowska w Baninie https://bojanowska.com/
 168. TRAFTA Sp.z o.o w Myszkowie https://trafta.pl/
 169. HI-TECH Technologia Sp.z o.o Sp.k z Koła http://www.hitechtechnologia.com/
 170. FREEVOLT S.A w Warszawie https://www.freevolt.pl/
 171. ECO-HAND Sp.z  o.o w Warszawie http://www.ecohand.pl/
 172. Kancelaria Adwokacka Adam Gautier w Gdańsku https://gautier.com.pl/
 173. PPH MOTOPLAST w Niepruszewie https://www.motoplast.pl/
 174. Pragmasoft Sp. z o.o w Warszawie https://pragmile.com/
 175. COMEST Wojciech Kwaśnicki w Strzebielinie https://comest.pl/
 176. Cieciera BTC Sp. z o.o w Warszawie https://metalsistem-cbtc.pl/
 177. BHM Sp. z o.o w Srebrzyszczu https://www.bhm-ui.com/pl
 178. ZIMOCH Sp. z o.o  w Łodzi https://tierinvestment.pl/
 179. PANGEA LOGISTICS Sp. z o.o w Warszawie                   http://pangea-logistics.com/
 180. CANNA BOATS Sp. z o.o w Gdańsku https://cannaboats.com
 181. PROTECT VEHICLE SECURITY Białek Zieliński Sp.j we Wrocławiu https://www.protect-vehicle.eu/
 182. Agencja Handlu Katarzyna Ciechanowicz w Bolesławicach https://www.subcontractpoland.com/
 183. HONYA EUROPE Sp. z o.o w Białymstoku https://www.honyapcb.eu
 184. N&N Nadratowski Sp. j w Bielsku https://www.nadratowski.com/
 185. REAKTO Sp. z o.o w Krakowie https://www.reakto.eu/
 186. KANBUD Sp. z o.o w Gorzowie Wielkopolskim
 187. BYSEWO KOLOR Sp. z o.o w Gdańsku                http://www.bysewo-kolor.eu/pl/
 188. NEW LIFE Maurycy Turek w Gdyni  https://maurycyturek.com/
 189. QED Software Sp. z o.o w Warszawie https://www.qed.pl/
 190. PHU TECHNOMEX Sp. z o.o w Gliwicach https://technomex.pl/
 191. TRITEM P.S.A w Katowicach (TRITEM Sp. z o.o Sp.k w Katowicach) https://tritem.de/en/
 192. CleanAccess Sp. z o.o. w Kielcach https://clean-access.com/
 193. Altkom Akademia S.A w Warszawie https://www.altkomakademia.pl/
 194. CHRONOSPACE ACADEMY Sp. z o.o w Sopocie
 195. SLT Group Dariusz Lewandowski w Chrostkowie https://sltgroup.pl/
 196. BOHAMET S.A w Białych Błotachhttp://www.bohamet.pl/
 197. RENERGI Sp. z o.o w Gdańsku https://mergi.eu/
 198. BSDP Group K. Niecko w Gdańsku
 199. SUPRAVIS S.A w Bydgoszczy https://www.supravis.pl
 200. SAFE CO LTD Sp. z o.o  w Gdańsku https://www.safe.gdynia.pl/
 201. BUSINESS ADMINISTRATION SERVICE M.Wozbonowicz w Gdańsku
 202. Opatowicz&Waker Co Sp. z o.o w Gdyni https://survey.com.pl/
 203. FABES Ł.Idziak w Kajkowie https://www.fabes.pl/
 204. IP Innovations Sp. z o.o w Gdanskuhttps://www.ipinnovations.pl/
 205. IP Innovations Sp. z o.o Sp.k w Gdańsku https://www.ipinnovations.pl/
 206. INVENS R. Jaworski w Gdyni http://www.invens.pl/
 207. FLINT Systems Sp.z o.o w Gdyni https://flint.systems/pl/
 208. MAAT Sp. z o.o w Gdyni http://maat24.pl/
 209. BTM Investments Sp. z o.o  w Gdańsku
 210. ASI BTM Investments Sp. z o.o Sp.k w Gdańsku http://btmfund.pl/
 211. Fundacja Na Rzecz Edukacji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Kajkowie
 212. LIFEBALANCE Sp. z o.o w Łukcie
 213. Fundacja Pałac Ponary w Łukcie
 214. Fundacja Sajmino w Kajkowie
 215. Fundacja Zielona Brama w Ostródzie
 216. POLEXPOL P.S.A w Gdańsku
 217. ORION TRADE Sp.z z o.o w Kajkowiehttps://oriontrade.pl/
 218.  DIRECT VISION Sp. z o.o w Kajkowie
 219. Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim https://zsoio.szkolnastrona.pl/
 220. Altrinis Sp.z o.o w Gdańsku https://altrinis.com/
 221. EUROINWEST CONSULTING P. Ulaniuk w Kajkowie
 222. CLIMA GOLD Sp. z o.o w Rumii https://climagold.com/
 223. Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusociniehttp://zsrckp.edu.pl/
 224. BZ CONSULTING Kancelaria Prawno-Podatkowa w Gdańsku https://bz-consulting.pl/
 225. Multipolisa Martyna Janyszek w Olsztynie
 226. PPUH STALMIX E. Karkotka w Barczewie
 227. EKOKOMES Sp.z  o.o w Kolnikuhttps://ekokomes.pl/
 228. AIRBORN Sp. z o. w Gdynihttps://airborn.aero/
 229. Piotr Janicki w Nowym Świecie
 230. PELIXAR S.A w Gdyni https://pelixar.com/
 231. PHU IBF I. Bartoszewicz w Olsztyniehttps://krokodyle.com.pl/
 232. Pomorski Koncept Projektowy Sp. z o.o w Baninie
 233. Netinteractive Sp. z o.o w Warszawie https://netinteractive.pl/
 234. DMD-BIS Sp. z o.o w Piotrkowie Kujawskim http://www.dmd-bis.pl/

 

 

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.