Koordynator Klastra

Koordynatorem Klastra jest Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Spółka z o.o

Działalność Koordynatora Klastra

2012

Na mocy  Porozumienia Klastra pełnienie roli Koordynatora Klastra powierzono  Zarządowi Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych  Sp. z o.o. w Gdańsku .

W dniu 16.11.2012 ,Koordynator Klastra – Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych , złożył wniosek  w ramach konkursu „Strategia dla klastra” organizowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Wniosek zyskał pozytywna ocenę / drugie miejsce/, otrzymał  99,5 pkt., tym  samym Klaster jako jedna z czterech inicjatyw otrzyma wsparcie w postaci dostarczenia narzędzi na tworzenie strategii     ( Uchwała nr 1486/205/12 Zarządu Woj. pomorskiego z dnia 20.12.2012).

2013

1. Rozpoczęto i zakończono prace nad Strategią dla  Klastra

  • 10 maja 2013 pierwsze spotkanie strategiczne  w  budynku Oliwia Gate w Oliwie.

Na spotkaniu, które miało charakter warsztatowy, przedstawiono metodologię tworzenia strategii. Zaprezentowano znaczny potencjał Klastra, który można uznać za kluczowy z punktu widzenia gospodarki Pomorza i jego rozwoju. Przeprowadzona została też analiza PEST, określająca czynniki warunkujące rozwój branży w regionie.

  • 19 czerwca 2013  drugie spotkanie strategiczne  z warsztatem symulacyjnym w Parku Naukowo Technologicznym w Gdańsku.

Zaprezentowane zostały możliwości pozyskiwania funduszy przez Klaster. Warsztat symulacyjny pozwolił zapoznać się z odmiennymi punktami widzenia przedstawicieli nauki, biznesu, samorządu, w których role mogliśmy się wcielić.

  • 20 września  2013 trzecie spotkanie strategiczne w Parku Naukowo – Technologicznym w Gdańsku. Spotkanie miało charakter roboczy.

Nadrzędnym celem było omówienie pomysłów na projekty i ostateczne wypracowanie strategii Klastra. Wypracowaliśmy robocze przedsięwzięcia  i propozycje projektów inwestycyjnych istotnych  dla rozwoju Klastra, uwzględniając propozycje, uwagi i pomysły wszystkich członków Klastra

2.Promocja w mediach: Koordynator Klastra na stałe  współpracuje  z portalami pracujwlogistyce.pl, wiadomości 24.pl i gospodarkamorska.pl

3. Koordynator Klastra we współpracy z Wyższą Szkoła Bankową  i Związkiem Pracodawców  Klastry Polskie,  złożył aplikację do Urzędu Marszałkowskiego na międzynarodowy projekt dot . procesów adaptacyjnych sektora komunikacji miejskiej – MEWA.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.