Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju – największego wydarzenia gospodarczego północnej Polski odbyła się w dniach  24-25 sierpnia 2020  w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Tegoroczną edycję Forum otworzył  Premier Mateusz Morawiecki, który podczas swojego wystąpienia w sali plenarnej mówił o wyzwaniach, możliwościach i szansach przed jakimi stoi polska gospodarka. Organizatorzy zaplanowali kilkadziesiąt paneli poruszających wiele zagadnień kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki. W związku z sytuacją spowodowaną stanem pandemii nie zabrakło dyskusji na temat znaczenia polskiego kapitału w sytuacjach kryzysowych.

Wśród głównych tematów wymienić należy: gospodarkę morską, energetykę wiatrową, inwestycje, technologie innowacyjne, gospodarkę narodową, ekonomię i rynek pracy, zdrowie, politykę senioralną oraz edukację w kontekście badań warunkujących rozwój gospodarczy. Sztandarowym blokiem tematycznym wydarzenia była oczywiście gospodarka morska, w tym kwestie transportu oraz innowacji. Grono wybitnych ekspertów wzięło udział w dyskusjach poruszających zagadnienia związane z rozwojem polskich portów, potencjałem morskich autostrad oraz perspektywami przemysłu stoczniowego.

Wśród ekspertów  znaleźli się przedstawiciele Klastra LTPP, biorąc udział w panelach:   

  •  „Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP)” – kpt.ż.w Jerzy Uziębło -Wiceprzewodniczący Klastra LTPP 
  • „Znaczenie start-upów dla polskich przedsiębiorstw”- Łukasz Raczkowski -członek Klastra LTPP, Współzałożyciel start-upu technologicznego S4T
  •  ”Dywersyfikacja produkcji w sytuacjach kryzysowych” – Krzysztof Kosiorek Sobolewski – członek Klastra LTPP, Prezes ZREMB Sp. z o.o 
  •  „Potencjał i perspektywy rozwoju autostrad morskich” – Zbigniew Deinrych – członek Klastra LTPP, Przewodniczący Grupy roboczej ds pływających jednostek elektrycznych, Wiceprezes PŻE Sp, z o.o  
  •  „Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na gospodarkę”- Marek Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP, Prezes ZNIK Sp. z o.o  
  •  „Znaczenie promowania i sprzedaży polskich produktów dla gospodarki”-dr inż. Sławomir Niecko – Wiceprzewodniczący Kastra LTPP 

 

Ważne miejsce w programie poświęcono również polskiej energetyce i alternatywnym, ekologicznym źródłom pozyskiwania energii dla naszego kraju.

Jednym z wydarzeń towarzyszących był Hackathon Wizja Rozwoju ’20. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie https://challengerocket.com/wizjarozwoju20/.

Wszystkie panele dyskusyjne były  dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostały na stałe umieszczone na stronie https://wizjarozwoju.pl

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny – PKN ORLEN, Partnerzy Strategiczni: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A. i  KGHM Polska Miedź S.A.,  Partner Główny –  Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Partnerzy plus – Węglokoks S.A. i PKO Bank Polski oraz Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP, PFR Portal PPK sp. z o.o., PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., SAP Polska oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  Patronat merytoryczny : Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.