Spotkanie informacyjne w Klastrze LTPP

W dniu 25 lipca 2017 w siedzibie Klastra LTPP w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym odbyło się spotkanie informacyjne pn.
„Możliwości pozyskania zamówień i kontraktów od  instytucji międzynarodowych / ONZ, Bank Światowy, KE / dla firm zrzeszonych w Klastrze LTPP”.
Spotkanie z udziałem członków klastra poprowadziła p. Magdalena Łukowska- Sumiła z firmy Results for Sustainable Development, z którą Klaster LTPP podpisał umowę o współpracy.
Firmy zainteresowane przedstawionym tematem zapraszamy do kontaktu na mail: biuroltklaster@gmail.com

List intencyjny o współpracy z Polskim Klastrem Edukacyjnym z Warszawy.

W dniu 18 lipca 2017, na spotkaniu w Gdańsku podpisany został List Intencyjny pomiędzy Klastrem LTPP i Polskim Klastrem Edukacyjnym z Warszawy.

 

 

 

 

Inicjatorem nawiązania współpracy między organizacjami jest firma POLDEK, która jest aktywnym członkiem obu klastrów.

Porozumienie ma na celu wspieranie wspólnych działań i budowanie trwałych relacji dla rozwoju Klastra LTPP i PKE  oraz korzyści członków obu klastrów.