Odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego

23 stycznia 2023 w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia certyfikatów nadania/odnowienia statusu Krajowego Klastra Kluczowego, z udziałem Ministra RiT p. Waldemara Budy. Klaster LTPP odnowił status po raz trzeci na kolejne trzy lata.

W imieniu Klastra LTPP certyfikat odebrali p. Marek Świeczkowski – Przewodniczący Klastra  i p. Sławomir Niecko – Wiceprzewodniczący Klastra.

System wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) składa się z oceny pięciu obszarów funkcjonowania klastrów: zasoby ludzkie, infrastrukturalne i finansowe, potencjał gospodarczy klastra, tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych, orientacja na klienta.Klastry po złożeniu wniosku konkursowego przechodzą kolejne etapy oceny: formalną, merytoryczną i prezentację na Panelu Ekspertów.

Obecnie status KKK posiada 20 klastrów w Polsce:

V runda (status obowiązuje do 31 grudnia 2024 r.):

 • Klaster Dolina Lotnicza, reprezentowany przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”
 • Klaster Obróbki Metali, reprezentowany przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
 • Mazowiecki Klaster ICT, reprezentowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”
 • Polski Klaster Budowlany, reprezentowany przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
 • NUTRIBIOMED Klaster, reprezentowany przez Wrocławski Park Technologiczny S. A.
 • MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, reprezentowany przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
 • Polski Klaster Technologii Kompozytowych, reprezentowany przez GOFAR sp. z o.o.
 • Klaster Fotoniki i Światłowodów, reprezentowany przez Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów

VI runda (status obowiązuje do 17 grudnia 2025 r.):

 • Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, reprezentowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
 • Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia, reprezentowany przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia
 • Klaster „Polska Grupa Motoryzacyjna”, reprezentowany przez Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna
 • Pomorski Klaster ICT Interizon, reprezentowany przez Fundację Interizon
 • Śląski Klaster Lotniczy, reprezentowany przez Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy
 • Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa, reprezentowany przez Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa
 • Klaster LifeScience Kraków, reprezentowany przez Fundacja Klaster LifeScience Kraków
 • Klaster Zrównoważona Infrastruktura, reprezentowany przez Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, reprezentowany przez Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o.o.
 • Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe, reprezentowany przez Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o.
 • Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu, reprezentowany przez Stowarzyszenie Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu
 • Śląski  Klaster NANO, reprezentowany przez Fundację Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONE

Po wręczeniu certyfikatów odbył się panel dyskusyjny  pt „Status klastra kluczowego – czy to się opłaca?” moderowany przez p. Agatę Wancio, z-cę Dyrektora Departamenty ds Innowacji i Polityki Przemysłowej  Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Kick off meeting międzynarodowego projektu E-BOOST

W dniach 16-18 stycznia 2023 w hiszpańskiej Saragossie odbyło się spotkanie międzynarodowego konsorcjum projektu E-BOOST realizowanego w  ramach unijnego programu COSME.

COSME to program w całości przeznaczony dla małych i średnich firm z terenu Unii Europejskiej, działa na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zwiększenia liczby Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrowych.

Po dwóch latach przygotowań w grudniu 2022 konsorcjum projektowe podpisało z Komisją Europejską Grant Agreement. Inauguracyjne spotkanie partnerów miało miejsce w Pradze podczas Europejskiego Kongresu Klastrów. W Saragossie rozpoczęły się prace nad roboczą realizacją projektu dedykowanego elektromobilności i napędom wodorowym w sektorze MŚP.

W partnerstwie projektowym Klaster LTPP reprezentuje p. Marcin Wozbonowicz- kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych.