Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023

Klaster LTPP uzyskał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii „Projekt Przyszłości”.

Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju wyróżniła Klaster LTPP  za realizację projektu pt. „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra LTPP w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0” oraz za pozytywne podejście do upowszechniania wagi dotychczasowych wyników projektu wśród społeczeństwa.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Od 2016 r. Laureatami wyróżnienia zostają osoby i organizacje, które realizują innowacyjne projekty, rozwojowe inwestycje czy prowadzą nowatorską działalność, skutkującą wprowadzaniem na rynek teraz lub w przyszłości innowacji technologicznych. Wykazują się przy tym jednocześnie aktywną komunikacją i promocją dotyczącą realizowanych przedsięwzięć od początkowego etapu aż po wdrożenie na rynek. Podczas corocznego Forum promowane są  „projekty przyszłości”. Program każdego wydarzenia jest unikatowy w skali ogólnopolskiej – otwarty na wszystkie etapy powstawania i wdrażania na rynek innowacji oraz inwestycji. Co roku uczestniczy w wydarzeniu kilkuset innowatorów i inwestorów.

Statuetki i certyfikaty dla Laureatów  tegorocznej edycji zostaną wręczone podczas 8 Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się w Uniejowie w dniach  19-23.10.2023. Więcej informacji o wydarzeniu na http://www.irforum.pl