European Cluster Conference w Pradze

Podczas czeskiej prezydencji w Radzie UE Komisja Europejska oraz  Czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu zorganizowały w dniach 26-27 września br w Pradze Europejską Konferencję Klastrów (European Cluster Conference).

Dwudniowe wydarzenie zgromadziło klastry europejskie w celu omówienia obecnych i przyszłych priorytetów  dotyczących polityki oraz rozwoju klastrów  dla wspierania zrównoważonego rozwoju przemysłu, współpracy międzyregionalnej, budowania powiązań między europejskimi łańcuchami wartości, klastrami i ekosystemami.

Klaster LTPP reprezentowali p. Marek Świeczkowski – Przewodniczący Klastra, p. Jerzy Uziębło -Wiceprzewodniczący Klastra i p. Marcin Wozbonowicz – Kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych.

Podczas konferencji odbyły sią inspirujące spotkania B2B  m.in z REI (Reindustria Innovazione)z Włoch, IDEAM Industry Cluster z Irlandii, HDBC Consulting Zrt z Węgier, Czech Aerospace z Czech i klastrem z Bawarii.

Podczas Kongresu odbyło się  spotkanie  przedstawicieli klastrów polskich z p. Markiem Przeorem – Przedstawicielem Komisji Europejskiej  ds Polityki Klastrowej  i p. Jakubem Boratyńskim – Dyrektorem DG GROW ds Sieci i Zarządzania.

Po uroczystym otwarciu konferencji wręczono także nagrody. European Cluster Manager of the Year została Kristina Sermuksnyte- Alesiuniene – Dyrektor AGRI FOOD LITHUANIA DIH. Tytuł European Cluster Partnerships of the Year otrzymało S3FOOD – partnerstwo 7 krajów: Belgii, Francji, Niemiec, Grecji, Niderlandów,  Danii i Hiszpanii.

Po wieczornej sesji networkingowej odbyło się też ważne dla Klastra LTPP spotkanie Partnerów projektu E-BOOST.Uczestniczyli w nim  Jean-Bapitiste Hann- CARA z Francji, Freek de Bruijn -AUTOMOTIVE Industry z Holandii, Noelia Sanz i David Romeral- CAARAGON z Hiszpanii, Marek Świeczkowski, Jerzy Uziębło i Marcin Wozbonowicz -ZNIK Sp. z o.o, Koordynator Klastra LTPP z Polski.

Ciekawym wydarzeniem towarzyszącym Kongesowi były wizyty studyjne w wybranych czeskich klastrach i przedsiębiorstwach. Klaster LTPP odwiedził CIIRC CTU – Czeski Instytut Informatyki, Robotyki i Cybernetyki oraz stanowisko testowe dla Przemysłu 4.0. CIIRC CTU koncentruje się na badaniach  w dziedzinie robotyki, inteligentnych systemów,  automatycznej weryfikacji, transportu energii, w tym inteligentnych domów i inteligentnych miast, biomedycyny i technologii wspomagających.

 

 

Jubileusz 30-lecia Związku Pracodawców Pomorza i Kujaw

Z okazji Jubileuszu Związku Pracodawców Pomorza i Kujaw – Członka Klastra LTPP, 12 września 2022 w Operze Nova w Bydgoszczy odbyła się  Gala, na której podsumowano działalność.

Było to uroczyste spotkanie zrzeszonych przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, związków zawodowych, instytucji otoczenia biznesu, partnerów oraz  oraz mediów. Podczas wydarzenia rozmawiano o wyzwaniach, przed którymi stoją przedsiębiorcy,  wręczono także nagrody dla najlepszych pracodawców. Pracodawcy Pomorza i Kujaw od lat wspierają region i lokalnych przedsiębiorców. W Gali wzięło udział prawie 500 gości.

W spotkaniu uczestniczyli p. Jerzy Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP i p. Sławomir Niecko – Wiceprzewodniczący Klastera LTPP.

Okrągły jubileusz był także okazją do wręczenia tytułów Pracodawców 30-lecia. Nagrody trafiły do Polskiego Towarzystwo Ekonomicznego – Oddziału w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o., Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A., TELE-Foniki Kable S.A., Asseco Data Systems S.A., Przedsiębiorstwa Wielobranżowego UNI-TECH Józef Sarnecki, UNIMETAL Sp. z o.o, oraz SOLBET Sp. z o.o

Prezes  ZP Pomorza i Kujaw p.Mirosław Ślachciak został uhonorowany Medalem Prezydenta Bydgoszczy za szczególne zasługi w pracy na rzecz Bydgoszczy.

Prezydent Bydgoszczy p.Rafał Bruski złożył gratulacje wszystkim wyróżnionym Pracodawcom.

Fot. ZPPiK, KLTPP